Nieuws - 24 juni 2015

Medewerkers op Engelse taalcursus

tekst:
Albert Sikkema

Alle medewerkers van Wageningen UR kunnen in de komende drie jaar een cursus volgen om hun niveau van de Engelse taal te verbeteren. ‘Het gaat om positief stimulerend beleid’, zegt Astrid van den Heuvel, beleidsmedewerker Internationalisering. ‘De werkgever betaalt de cursus en geeft er tijd voor.’

In het nieuwe strategisch plan geeft de raad van bestuur aan dat het Engels meer de voertaal moet worden bij Wageningen UR. Als gevolg moeten de medewerkers de taal goed machtig zijn om bijvoorbeeld internationale studenten of buitenlandse klanten goed te kunnen bedienen. Daarbij gaat het om de Engelse spreek- , lees- en schrijfvaardigheid.

Om de kwaliteit van het Engels te kunnen borgen, wil Van den Heuvel eerst van de kenniseenheden en concernstaf horen wanneer ze het nieuwe taalbeleid willen invoeren. ‘Medewerkers krijgen een nulmeting aangeboden, de Online Oxford Placement Test. Als hieruit blijkt dat een passende cursus nodig of gewenst is dan krijgen ze een voorstel voor een training.’ Ze geeft aan dat veel medewerkers de afgelopen tijd al een Engelse taaltraining hebben gevolgd of al een goed niveau Engels hebben.

‘Het is een kans voor je eigen ontwikkeling’, zegt Van den Heuvel. Tot nu toe investeren medewerkers ook wel in hun Engelse taalvaardigheid, beaamt ze, maar dat gebeurde op ad hoc-basis. ‘Nu is het voor iedereen, met ondersteuning van de werkgever.’ De centrale ondernemingsraad (COR) ondersteunt dit beleid en heeft er inmiddels mee ingestemd. Corporate HR voert het beleid uit, samen met In’to Languages.

Nieuw in het beleid is ook dat de Engelse taalvaardigheid een expliciete rol gaat spelen bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Afhankelijk van de functie komen er in de functiecriteria taalvaardigheidseisen. Via een taaldiploma of toets kunnen de kandidaten dan hun geschiktheid laten blijken.

De nieuwe regeling staat sinds deze week op intranet.