Nieuws - 25 januari 2007

Medewerkers doen mee aan studentenactie nieuwbouw

Medewerkers van Wageningen UR hebben zich maandag 22 januari aangesloten bij de studentenactie over de nieuwbouw op de Born. En ook de directies die verantwoordelijk zijn voor de verhuisoperatie steunden de actie. Zij menen dat de problemen rond de verhuizing deels zijn ontstaan door ondoortastend optreden van de raad van bestuur.

296_nieuws.jpg
Studentenvakbond WSO en studentenraadfractie PSF hadden in de hal van het Atlasgebouw spandoeken opgehangen, deelden soep uit en deden spelletjes. Ze wilden met de actie de discussie aanzwengelen over het gebrek aan afstudeerplekken en koffieruimtes, en over de slechte communicatie over de verhuizing met studenten.
Een groep medewerkers deelt de zorgen van studenten en organiseerde een lunch in de hal. Zij wezen nog op het gebrek aan parkeerplekken op de nieuwe campus, op onveilige loopbruggen en op het ontbreken van een lunchruimte in Atlas.
Wim Cofino, directielid van het Centrum voor Water en Klimaat, en Wallie Hoogendoorn van de directie Omgevingswetenschappen gaven in toespraken aan dat voor enkele problemen al oplossingen zijn gevonden. Door een verkeerde inschatting in 2004 is het aantal afstudeerplekken voor studenten in Atlas te laag, vertelden zij. Maar er komt er een betere verdeling tussen de groepen in Atlas en Lumen. Bovendien wordt een vergaderzaal in Atlas opgeofferd ten gunste van de afstudeervakkers. Ook is een inrichtingscommissie bezig om van de hal een sfeervolle ontmoetingsplek te maken waar personeel en studenten kunnen lunchen.
Het gebrek aan parkeerplekken en de slechte buitenverlichting zijn echter de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, aldus Cofino en Hoogendoorn. En ook het slepende proces rond het veilig maken van de gladde loopbruggen en trappen in Atlas is volgens hen het gevolg van het optreden van de raad van bestuur.
Tijs Breukink meldde namens de raad van bestuur dat er achter Forum en Plant Research International parkeerplaatsen bijkomen. En wanneer iedereen straks op zijn plek zit, kijkt het bestuur opnieuw of er voldoende ruimte is voor auto’s. Breukink zegde verder toe dat de veiligheid in Atlas op korte termijn wordt verbeterd.
Breukink erkende dat de communicatie richting studenten gebrekkig was, en zei dat technische problemen daarvan de oorzaak zijn. Op 1 februari wordt een interactieve website voor studenten in gebruik genomen en krijgen alle studenten een mail met belangrijke informatie over de verhuizing. Op koffieruimte en lunchvoorzieningen zullen de studenten volgens Breukink moeten wachten tot april, wanneer Forum open gaat.