Nieuws - 1 januari 1970

Medewerkers: Wageningen UR niet eerlijk

Medewerkers: Wageningen UR niet eerlijk

Medewerkers: Wageningen UR niet eerlijk


Bijna de helft van de medewerkers van Wageningen UR vindt dat de
organisatie niet eerlijk en respectvol met hen om gaat. Dat blijkt uit een
enquête die de centrale medezeggenschapsraden van Wageningen UR hielden
naar aanleiding van het verschijnen van het ondernemingsplan.
DLO’ers zijn iets beter te spreken over de organisatie dan medewerkers van
de universiteit. 49 Procent van de universiteitsmedewerkers antwoordde
negatief op de stelling ‘ik vind dat er eerlijk en respectvol met
medewerkers wordt omgegaan’, tegen 39 procent van de DLO’ers. 1450
Medewerkers vulden de internetenquête in. De medezeggenschapsraden durven
nog geen oorzaak te noemen voor het ongenoegen, zij zijn de uitkomsten van
de enquête nog aan het analyseren en willen de resultaten ervan bespreken
met de raad van bestuur.
Alle resultaten van de enquête zijn te lezen op http://www.wageningen-
ur.nl/intranet/cor.html | K.V.