Nieuws - 10 januari 2008

Medewerkers Plant gaan minimaal tijdschrijven

Medewerkers van het universitaire deel van de Plant Sciences Group (PSG) gaan dit jaar nog niet massaal tijdschrijven, zoals eerder was aangekondigd.
In het departementsoverleg van 19 december is besloten toch te kiezen voor de minimale variant waarbij alleen medewerkers tijdschrijven die betrokken zijn bij tweede- en derdegeldstroomonderzoek. De ommezwaai volgt op protesten van de universitaire medewerkers die niet snappen waarom ook medewerkers die alleen onderwijs geven en fundamenteel onderzoek doen gedetailleerd moeten vastleggen hoeveel tijd ze aan bepaalde taken besteden.
Om die reden hadden ook de dier- en maatschappijwetenschappers al besloten de minimale variant te kiezen, conform het advies van de werkgroep onder leiding van prof. Ruud Huirne. De Environmental Sciences Group en Agrotechnology & Food Sciences Group houden wel vast aan het besluit dat alle medewerkers per 1 januari gaan tijdschrijven. Het tijdschrijven is onder meer nodig om bij Europese projecten in aanmerking te komen voor een gunstigere financieel tarief. Bij de instituten is tijdschrijven al jaren ingeburgerd.