Nieuws - 3 december 2014

Medewerker is positief over werk maar kritisch over baas

tekst:
Albert Sikkema

Medewerkers van Wageningen UR zijn tevreden over hun werk maar kritisch over hun leidinggevende. Die conclusie valt te trekken uit de Medewerkersmonitor 2014.

Effectory, de samensteller van de monitor, concludeert dat het personeel van Wageningen UR zeer bevlogen en betrokken is. Wageningen UR krijgt een 6,9 als rapportcijfer. Dat is ruim een punt lager dan de best beoordeelde vergelijkbare werkgever.

Wanneer je de monitor specifieker bekijkt, blijkt dat universiteitsmedewerkers steevast een hogere score geven dan de DLO-medewerkers. DLO-ers zijn negatiever over de organisatie en hun leidinggevende en over de directie en instelling als geheel, maar schatten waarde en belang van de medezeggenschap hoger in dan de universiteitsmensen.

Beide personeelsgroepen geven onvoldoendes voor de betrokkenheid van leidinggevenden (zowel directie als raad van bestuur). Hun sturing krijgt een magere 5,6 en ze weten niet goed wat er speelt op de werkvloer (5,0). Maar ondanks het geklaag over hun bazen blijft het personeel graag bij Wageningen UR werken (8,1). Slechts één op de tien medewerkers is op zoek naar een baan elders.

Ook vindt het personeel dat er niet erg efficiënt wordt gewerkt bij Wageningen UR (cijfer 5,9) en de medewerkers vinden de samenwerking tussen verschillende afdelingen slecht (4,7). Bovendien voelen de medewerkers zich niet erg gewaardeerd en zijn ze niet tevreden over de belangenafweging tussen organisatie en medewerker.

Maar over hun werk zijn de personeelsleden gemiddeld best content. Ze geven hun werk het cijfer 7.6, vinden dat ze zinvol werk doen, zijn trots op hun werk en doet hun best om zich voortdurend te verbeteren. De internationale medewerkers zijn positiever over Wageningen UR dan hun Nederlandse collega’s. De meeste internationale medewerkers werken bij de universiteit.

Verder vallen de verschillen op tussen de kenniseenheden. Het oordeel van de medewerkers van de kenniseenheid AFSG (de voedings- en biobased groepen) zit op het Wageningse gemiddelde. Maar die van de kenniseenheden ASG (dier), Imares (vis), ESG (natuur) en SSG (Lei) zit onder ‘Wagenings peil’. Deze onderdelen zijn negatiever over de organisatie als geheel en de leidinggevenden in het bijzonder. Daarentegen zijn de kenniseenheid PSG (plant), Rikilt, Facilitair Bedrijf en Concernstaf weer bovengemiddeld positief.

De werkdruk bij Wageningen UR blijft een punt van aandacht; 42 procent van de werknemers vindt de werkdruk te hoog. En tien procent van het personeel kan die (hoge) werkdruk niet goed bespreken met zijn of haar leidinggevende. Vooral medewerkers bij het LEI hebben hier last van.

Twee jaar geleden werd ook een Medewerkers Monitor uitgevoerd, maar dat had een andere opzet, waardoor de resultaten lastig te vergelijken zijn met de vorige monitor. Voor het eerst zijn de resultaten van Wageningen UR vergeleken met die van andere kennisorganisaties. Daarbij springen geen grote verschillen in het oog. Zo is ook het personeel van andere kennisorganisaties kritisch over het management maar positief over het inhoudelijke werk.