Nieuws - 1 januari 1970

Mededeling Raad van Bestuur

Mededeling Raad van Bestuur

Mededeling Raad van Bestuur


Fiscale vergoeding zakelijke kilometers en vergoeding woon- werkverkeer

Het Belastingplan 2004, waaruit mogelijk wijzigingen zullen voortvloeien
met betrekking tot de fiscale vergoeding van zakelijke kilometers en de
vergoeding met betrekking tot het woon- werkverkeer, is nog niet officieel
vastgesteld door de Eerste Kamer. Hangende de definitieve besluitvorming
hieromtrent heeft de Raad van Bestuur van Wageningen UR besloten de huidige
regelingen, zoals die binnen onze organisatie gelden, te handhaven tot 1
april 2004. Mede in het kader van de CAO-onderhandelingen wordt per 1 april
besloten om eventuele aanpassingen in de geldende regelingen door te
voeren.