Nieuws - 1 juli 2014

‘Maximaal twee termijnen voor bestuurders’

tekst:
Rob Ramaker

Er moet een maximum komen van twee bestuurstermijnen voor WUR-bestuurders, stelt de centrale ondernemingsraad (COR). Volgens de raad is regelmatig vers bloed nodig in de raad van bestuur.

De COR adviseert dit naar aanleiding van de nieuwe ‘corporate governance code’ die afgelopen maart werd vastgesteld. Daarin is geen sprake van een limiet aan het aantal termijnen voor leden van de raad van bestuur. Het COR-advies is overigens niet bindend en ligt op dit moment ook nog niet bij de Raad van Toezicht (RvT). Die beslist over eventuele wijzigingen.

 ‘Als je kijkt naar de “houdbaarheidsdatum” van een CEO bij een grote onderneming, dan is dat meestal zo’n acht jaar’, zegt Cees van Dijk, COR-lid. ‘Daarna is het goed om een nieuwe CEO de ingeslagen koers te laten bekijken.’

Voormalig collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen werd in 2010 benoemd voor een derde termijn waardoor hij in totaal 12 jaar leiding gaf aan Wageningen UR. Ook destijds gaf de medezeggenschap een negatief advies. De RvT legde dat uiteindelijk naast zich neer. De COR hoopt meer gehoor te krijgen nu de samenstelling van de RvT flink is gewijzigd.