Nieuws - 17 januari 2011

Maximaal 187.340 euro salaris voor bestuurders

Topbestuurders van hogescholen en universiteiten mogen straks niet meer dan 187.340 euro per jaar verdienen. Doen ze dat toch, dan kan de minister het te veel verdiende geld bij hen terugvorderen.

Dat staat in het wetsvoorstel 'normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector' dat minister Donner van Binnenlandse Zaken op 14 januari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hoogleraren vallen niet onder de regeling.

Volgens de wet mogen de bestuurders bovenop de maximaal 187.340 euro bruto (130 procent van het ministerssalaris) per jaar nog een onkostenvergoeding van 7559 euro ontvangen. De pensioenpremie mag maximaal 28.767 euro bedragen, de ontslagvergoeding is vastgesteld op maximaal 75 duizend euro. De maximumbedragen worden jaarlijks vastgesteld door de minister en stijgen mee met het percentage loonsverhoging van rijksambtenaren.

De regeling geldt voor de publieke en semipublieke sector, waar behalve het onderwijs onder meer de publieke omroep en woningcorporaties onder vallen. Voor de zorgsector en de academische ziekenhuizen gaan andere regels gelden.
Tot nu toe gold er alleen een openbaarmakingsnorm voor salarissen in de semipublieke sector die boven de 188 duizend euro uitstegen. In 2009 verdienden 55 bestuurders in het hoger onderwijs meer dan 188 duizend euro.