Nieuws - 4 september 2017

Matt Ridley weerlegt kritiek

tekst:
Roelof Kleis

Matt Ridley, de omstreden keynote speaker tijdens de opening van het academisch jaar vandaag, weerlegt met kracht de kritiek die een aantal hoogleraren hebben geuit tegen zijn komst.


De hoogleraren vatten die kritiek samen in een brief aan de raad van bestuur, waarin zij onder meer Ridleys uitgesproken opvattingen hekelen
over klimaatsverandering. Ridley legt volgens zijn criticasters te eenzijdig de
nadruk op de positieve effecten van klimaatverandering, zoals het vergroenen van de wereld en zou de negatieve gevolgen niet willen zien. Zij willen niet dat Ridley een podium krijgt voor zijn opvattingen.

Selectief
‘Ik weet niet hoe ze daar bijkomen’, reageert Ridley desgevraagd. ‘Ik ontken de negatieve gevolgen niet. Ik ben minder selectief in het gebruik van feiten dan degenen die ik kritiseer. Ik geef een gebalanceerd verslag en benadruk dat het positieve nieuws over het milieu vaak over het hoofd wordt gezien. Vooral door hen die zelf te selectief zijn in het brengen van de feiten.’ Overigens gaat zijn lezing volgens Ridley maar zijdelings over klimaatverandering.

Ik heb mijn economische belangen altijd vermeld als dat relevant was
Matt Ridley

Ridley weerspreekt ook met kracht de beschuldiging dat zijn opvattingen worden ingegeven door zijn eigen economische belangen en sociale positie. ‘Ik heb mijn economische belangen altijd vermeld als dat relevant was.’ Ridley is van adellijke komaf, heeft een landgoed en zakelijke belangen in de steenkoolwinning. ‘Maar ik ben er voorzichtig mee niet rechtstreeks voor de kolenindustrie te pleiten, maar juist voor de rivalen gas en kernenergie. Ik pleit dus regelmatig tegen mijn eigen belang.’

Belangen
‘Mijn positie maakt dat ik ook directe of potentiele belangen heb bij beleid voor hernieuwbare energie en klimaat, die beiden gunstig zijn voor landeigenaren als ik. Maar ik heb dit soort kansen altijd zoveel mogelijk onbenut gelaten, omdat ik vind dat een systeem dat de rijken subsidieert ten koste van de armen niet rechtvaardig is. Desalniettemin heb ik mogelijk wel indirect, door stijgende prijzen voor landbouwproducten, geprofiteerd van beleid voor biobrandstoffen. Beleid waar ik overigens sterk op tegen ben.’

Ridley zegt dat hij altijd open is geweest over zijn eigen belangen en kaatst de bal terug. ‘Ik zou willen dat zij die een meer alarmerende kijk op klimaatverandering hebben, net zo open zijn over hun belangen bij onderzoeksfondsen en energiesubsidies die zij krijgen.’ Ridley wil desgevraagd graag in debat met zijn tegenstanders.

Matt Ridley is keynote speaker tijdens de opening van het academisch jaar vanmiddag in Orion. Aanvang 15.30 uur.