Nieuws - 6 september 2007

Matching vervalt voor NWO-beurzen

Universiteiten hoeven veni-, vidi- en vicisubsidies van NWO niet langer te ‘matchen’. Dat onthulde minister Plasterk bij de opening van het academische jaar in Utrecht.
Als een excellente wetenschapper een beurs krijgt van wetenschapsfinancier NWO, dan moet zijn universiteit tot op heden hetzelfde bedrag bijleggen. Deze matchingsverplichting geeft wetenschappelijk succes een scherp kantje. Hoe succesvoller een universiteit is in het verwerven van beurzen voor excellente onderzoekers, hoe minder geld er overblijft om naar eigen inzicht te besteden.
Dit is ook een reden waarom de universiteiten zo boos waren over Plasterks plan om 100 miljoen van hun budget weg te sluizen naar NWO. Die miljoenen zouden ze namelijk moeten ‘matchen’, waardoor er feitelijk 200 miljoen van de eigen begroting zou verdwijnen. Dit bezwaar ondervangt Plasterk nu.
Onduidelijk is nog hoe de financiering dan rondkomt. De details komen pas op Prinsjesdag naar buiten. In ieder geval maakte Plasterk duidelijk dat hij excellentie in de wetenschap een warm hart toedraagt. Hij wil daarom een systeem waarbij de promovendus alle vrijheid krijgt. Die zou zelf zijn project en promotor moeten kiezen. Het geld moet de beste onderzoekers volgen, en niet andersom. Want, meent Plasterk, wetenschappers zijn op jonge leeftijd het creatiefst. ‘De meeste ontdekkingen die Nobelprijzen opleveren zijn gedaan door mensen onder de dertig, en bijna nooit door mensen boven de veertig.’
Die jongeren zouden daarom minder last moeten hebben van oude bobo’s. ‘Onderzoeksgroepen zouden moeten bestaan uit een groepsleider, en dan verder aio’s of tijdelijke postdocs’, meende de minister. ‘Meer hiërarchie is de dood in de pot. De Duitse en Franse hiërarchie, om nog maar te zwijgen van de Zuid-Europese en Russische, heeft in enkele decennia een einde gemaakt aan de dominante positie die Europa in de wetenschap had, en van Europa een wetenschappelijk ontwikkelingsland gemaakt.’