Nieuws - 23 februari 2012

'Masterstudent moet ook gecompenseerd worden voor bestuursjaar'

Masterstudenten lijken dubbel pech te hebben. Omdat ze vanaf volgend jaar hun basisbeurs verliezen, is ook onduidelijk geworden of ze nog wel recht hebben op een bestuursvergoeding van de universiteit. Die is namelijk gekoppeld aan de hoogte van de basisbeurs.

Studentenfractie VeSte maakt zich zorgen over de basisbeursmaatregel van Zijlstra en de onvoorziene gevolgen ervan voor het studentenleven.  Alleen studenten met een basisbeurs kunnen nu een beroep doen op een vergoeding van de FOS (FinanciĆ«le Ondersteuning voor Studenten), waarbij uitwonende studenten een hoger bedrag krijgen dan thuiswonenden. Wanneer die vergoeding voor masterstudenten wegvalt, betekent dat niet alleen een strop voor de student zelf, maar ook voor het verenigingsleven. Studentenorganisaties zullen het nog moeilijker krijgen met het werven van bestuursleden, verwacht VeSte-raadslid Willemijn Sneller. 'Masterstudenten zullen zeker rekening houden met het financiĆ«le plaatje.'
Plan van aanpak
Of het zover komt is nog de vraag. Volgens de studentenraad deelt rector magnificus Martin Kropff de zorgen van de studentenraad. Sneller: 'Kropff heeft toegezegd met andere universiteiten te zullen overleggen over een plan van aanpak.' Volgens woordvoerder Simon Vink is het uitgangspunt van de rector om ook in de nieuwe situatie een FOS-regeling te hebben voor masterstudenten die actief willen zijn in studentenorganisaties. 'Hoe die eruit komt te zien wordt nader bekeken. De Raad van Bestuur neemt daar een besluit over.'