Nieuws - 29 januari 2015

Masteropleiding starten met behoud basisbeurs

tekst:
Koen Guiking

Studenten die vóór 1 augustus hun Wageningse bacheloropleiding afronden, kunnen nog aan een Wageningse master beginnen met behoud van de basisbeurs. Dit is mogelijk binnen de bestaande inschrijvingsregeling.

De basisbeurs wordt per 1 september 2015 afgeschaft, maar wie nog dit collegejaar start met een opleiding, ontspringt die dans.

In Wageningen geldt al jaren de regeling dat studenten die hun bachelordiploma behaald hebben, zich direct op de eerste van de volgende maand kunnen inschrijven voor een master. Wie alle studiepunten voor de bacheloropleiding vóór 1 augustus binnen heeft, kan in principe dus al op 1 augustus 2015 aan een masteropleiding beginnen. Zo kan nog twee jaar lang aanspraak gemaakt worden op de basisbeurs: een gift van zo’n 270 euro per maand die niet hoeft te worden terugbetaald.

Studenten die een bachelordiploma hebben van een andere universiteit en in Wageningen een masteropleiding willen doen – met behoud van de basisbeurs – hebben tot uiterlijk 1 mei om een verzoek in te dienen om zich in te schrijven. ‘Mits voldaan wordt aan de regel uit het Inschrijfbesluit dat het om een zeer uitzonderlijk geval gaat’, licht Jos van Kroonenburg, afdelingshoofd van het Student Services Centre, toe. ‘In mei begint de laatste onderwijsperiode van dit jaar. Als wij beoordelen dat een externe student aan dat criterium van zeer uitzonderlijk geval voldoet, daarnaast aan alle toelatingseisen voldoet én dat het zinvol is dat de student instroomt in deze onderwijsperiode, dan is het mogelijk dat er al in mei van dit collegejaar begonnen wordt met een masteropleiding. Daarna kan het zeker niet meer’, zegt Kroonenburg.

Van Kroonenburg benadrukt dat Wageningen University enkel de huidige praktijk doorzet en nadrukkelijk niet wil meewerken aan allerhande andere sluiproutes om studenten nog even te laten profiteren van de basisbeurs. ‘Er is landelijk veel discussie geweest over het mogelijk maken van sluiproutes voor vervroegde inschrijving van studenten. Maar dat kunnen en willen wij niet faciliteren. Dan ben je duidelijk alleen maar bezig de wet te ontduiken.’