Nieuws - 20 februari 2013

Marktprijzen van groenten en bloemen voortaan geheim

Dertig jaar lang verzamelde Peter Vermeulen van Wageningen UR Glastuinbouw de actuele prijzen in de glastuinbouw, maar de telers en afnemers willen de prijzen niet meer doorgeven aan de praktijkonderzoeker. Zo verdwijnt het laatste beetje prijstransparantie in de tuinbouw.

glastuinbouw-362503.jpg
Vermeulen stelt al jaren de KWIN (Kwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw) samen, waarin hij de omvang van de productie en de prijzen aangeeft in de groenten-, snijbloemen- en potplantenteelt. Vroeger gaven zo'n 400 telers zonder problemen hun verkoopprijzen door en waren de prijzen op de veilingen nog openbaar. 'Maar ik krijg de laatste jaren steeds vaker te horen dat de aanvoer- en prijsgegevens vertrouwelijk zijn', zegt Vermeulen. 'Dit jaar worden ze helemaal niet meer gegeven.'
Uit de laatste KWIN 2010 van Vermeulen bleek dat veel teelten al jaren met verlies draaien. De verkoopprijs dekt de teelt-, arbeids- , energie- en afschrijfkosten van de kas niet. Veel telers worden tegen elkaar uitgespeeld door het beperkte aantal inkopers die veel marktmacht hebben, zegt de onderzoeker. Bij die inkooporganisaties zijn de aan- en verkoopprijzen al een aantal jaren geheim. Daardoor wordt het onmogelijk om de saldi van de verschillende teelten te berekenen op basis van vijfjaarlijkse gemiddelde prijzen.
Tuinders vrezen dat de gepubliceerde cijfers uit de KWIN gebruikt worden om de aankoopprijzen nog verder te drukken. Om dit te voorkomen heeft Vermeulen nu een nieuwe KWIN gemaakt met de kostprijs van de kasgroenten, potplanten en snijbloemen. Deze kostprijs ligt hoger dan de marktprijs. 'Het is een statement naar de inkooporganisaties: als je een gezonde tuinbouw in Nederland wilt houden, zul je een hogere prijs moeten betalen. Het gaat niet goed met de telers. Een groot deel heeft extra aandacht van de Rabobank, daar moet geld bij.'