Nieuws - 1 januari 1970

‘Marktplaats’ voor stage en onderzoek

Een nieuwe, virtuele marktplaats moet de uitwisseling tussen onderwijs en onderzoek in Wageningen gaan stimuleren. Initiatiefnemer dr Greet Blom, hoofd van het Innovatiecentrum Biologische Landbouw (IBL), denkt dat de medewerkers en studenten van Wageningen UR meer van elkaars kennis kunnen profiteren.

Op het Bulletin Board (bulletin.wau.nl) van de Wageningse Universiteit worden al sinds jaar en dag tweedehands naaimachines en kaartjes voor concerten aangeboden of gevraagd door studenten en medewerkers. Blom zou die levendige handel graag uitgebreid zien met een markt voor stageplaatsen en onderzoeksideeën. ‘We hebben daar nu een aparte plaats voor ingeruimd, want het is een beetje vreemd om kennis tussen de oude naaimachines te zetten’, aldus Blom.
De nieuwe virtuele marktplaats draait proef op de website van het IBL (www.biologischelandbouw.net/marktplaats) en richt zich vooralsnog op biologische onderwerpen. ‘Als het goed loopt willen we het uitbouwen tot een plek waar alle vragers en aanbieders van kennis met elkaar zaken kunnen doen', aldus Blom. 'Er zijn natuurlijk al voorbeelden waarbij onderzoekers, docenten en studenten elkaar goed weten te vinden, maar ik denk dat er nog veel kennis binnen Wageningen UR onbenut blijft.’
Blom hoopt met name dat er meer deals gesloten worden tussen de studenten en onderzoekers van de DLO-instituten. ‘Het DLO-onderzoek is sterk vraaggestuurd. Het is goed als daar meer studenten in participeren. Dan krijgt het onderwijs een veel sterker sturend karakter en vindt een betere kenniscirculatie plaats. Er zijn natuurlijk wel spanningsvelden, maar ik denk dat we veel meer van elkaar kunnen leren’. Op de marktplaats staan nu vooral aanbiedingen voor stageplaatsen, maar daar kunnen in de toekomst ook suggesties voor onderwijselementen of onderzoeksprojecten aangeboden worden.
Op vrijdagmorgen 27 mei organiseert het IBL een echte markt op het biologische proefbedrijf Droevendaal, waarop hoogleraar Tuinbouwproductieketens prof. Olaf van Kooten als marktmeester zal optreden. De eerste vijf deals die hij sluit krijgen een bonus van 1000 euro. ‘Oorspronkelijk zouden we 500 euro bonus geven, maar de rector heeft enthousiast aangeboden dat bedrag te verdubbelen’, aldus Blom. / GvM