Nieuws - 1 januari 1970

Marktonderzoek: naamsverandering en promotie nieuwe opleidingen nodig

Marktonderzoek: naamsverandering en promotie nieuwe opleidingen nodig

Marktonderzoek: naamsverandering en promotie nieuwe opleidingen nodig


'Communicatiewetenschappen goed voor 1 tot 47 studenten'

De nieuwe bacheloropleidingen hebben potentie, denkt voorzitter van
Onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen Aad van Tilburg, na een
marktonderzoek onder scholieren. Wel is een goede communicatiecampagne
nodig, want een groot deel van de scholieren die geïnteresseerd zijn heeft
een bèta-achtergrond. De universiteit wil met de opleidingen juist vooral
scholieren met een gammaprofiel trekken, maar deze zijn vrijwel onbekend
met Wageningen.

In een kwantitatief onderzoek, uitgevoerd door Hobéon en NIPO, werd de
marktpotentie van Gezondheidswetenschappen, Communicatiewetenschappen en
Economie en beleid onderzocht via een landelijke steekproef van 307 vwo-
scholieren uit klas 5 en 6 en een regionale steekproef van 263 vwo-
scholieren. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek schat de
taakgroep voor de nieuwe opleidingen dat Gezondheidswetenschappen 47
studenten kan trekken, Economie en beleid tussen de 25 en 47 en
Communicatiewetenschappen tussen de 1 en 47.
Hoewel Van Tilburg deze cijfers bemoedigend vindt, denkt hij dat een 'heel
goede' communicatiecampagne nodig is, als de universiteit de doelgroep wil
bereiken. Deze doelgroep bestaat uit scholieren met de profielen Economie
en maatschappij en Cultuur en maatschappij, terwijl uit het onderzoek
blijkt dat Wageningen onder deze scholieren nauwelijks bekend is. In de
landelijke steekproef zegt negen procent van de ondervraagden met een gamma
profiel Wageningen Universiteit meer dan alleen van naam te kennen, tegen
23 procent van de scholieren met een bètaprofiel. Van Tilburg: ,,Dat
verschil vind ik vrij desastreus.''
Ook Arend Streng, voorzitter van de onderwijscommissie van de
Gemeenschappelijke Vergadering (GV), maakt zich zorgen over het bereiken
van de doelgroep. ,,Toen we de cijfers zagen hadden we wel onze twijfels'',
zegt hij. Streng vindt het een slecht teken dat van de scholieren die
aangeven eventueel voor de opleidingen te zullen kiezen een groot gedeelte
een natuurwetenschappelijk profiel volgt. Streng: ,,Daarmee vis je wel in
eigen vijver.''
Vooral Gezondheidswetenschappen wordt door de scholieren niet herkend als
gammawetenschap. Het onderzoeksrapport meldt dat de naam niet goed is,
omdat scholieren deze associëren met biomedische wetenschap. Volgens Van
Tilburg zal de naam daarom veranderd worden, zodat het sociologische
uitgangspunt van de opleiding wel herkenbaar is.
Naast een kwantitatief onderzoek werd ook een kwalitatief onderzoek gedaan
onder vwo’ers. De ondervraagden in dit onderzoek gaven aan communicatie als
modewoord te zien, en communicatiewetenschap als ondersteunend aspect en
niet als zelfstandig vakgebied. De commissie die de opleiding vormgeeft wil
de naam dan ook veranderen in Toegepaste Communicatiewetenschappen.
Van Tilburg vertelt dat scholieren communicatiewetenschappen niet bij
Wageningen vinden passen. Daarbij is de concurrentie van andere
universiteiten op dit gebied 'vrij heftig'. Toch ziet hij potentie in de
opleiding, evenals in Gezondheidswetenschappen en Economie en beleid. Op
grond van de cijfers van het marktonderzoek kan Van Tilburg geen keuze
maken tussen de opleidingen en daarom adviseert hij met alle drie de
opleidingen verder te gaan. De raad van bestuur moet wel goed beseffen dat
flink geïnvesteerd moet worden in promotiecampagnes, want scholieren moeten
bekend worden gemaakt met de gammakant van Wageningen. Van Tilburg: ,,Als
je niet van plan bent geld aan communicatieactiviteiten uit te geven, begin
er dan niet aan.'' |
L.M.