Nieuws - 12 april 2007

Marktaandeel biologisch nauwelijks gestegen

Het marktaandeel voor biologische producten is in 2006 lichtjes gestegen van 1,8 naar 1,9 procent. Dat blijkt uit het Bio Monitor jaarrapport 2006, waarin het LEI de meest recente cijfers over de biologische sector op een rijtje zette.

De cijfers werden op 4 april door platform Biologica gepresenteerd tijdens het tiende Bio-Congres van Biologica op Landgoed Rhederoord. Consumenten besteedden in 2006 negen procent meer aan biologische voedingsmiddelen dan in 2005, in totaal bijna een half miljard euro. De totale consumentenbestedingen aan voedingsmiddelen stegen in dat jaar met drie procent naar 24,6 miljard euro. Het marktaandeel voor biologische producten groeide daardoor met een tiende procent naar 1,9 procent. Bij de versproducten is het marktaandeel iets groter (2,8 procent).
De lichte groei is te zien in alle verkoopkanalen, dus zowel bij supermarkten als in gespecialiseerde winkels en in de catering. Wel valt op dat ook de discounters, die alleen op prijs concurreren, meer biologische producten verkochten. Opvallend is verder dat dagverse biologische zuivel het relatief goed doet bij de consument, met een marktaandeel van 3,8%. Ook biologisch vlees en brood zijn iets meer in trek.
De regeringsdoelstelling is nog steeds om in 2010 op tien procent van het landbouwareaal biologisch te produceren. Maar de lichte stijging in de vraag van het afgelopen jaar heeft geen gevolgen gehad voor de omvang van de biologische land- en tuinbouw in Nederland, concludeert het LEI.