Nieuws - 19 december 2012

Marks had geen steun meer bij hogeschool

Als een verrassing kwam het niet, het vertrek van directeur Ellen Marks bij Van Hall Larenstein. Ze meldde zich de afgelopen weken vaak ziek als er intern of extern bestuurlijk overleg op de agenda stond. Dat leek te wijzen op afnemende motivatie bij Marks.

 Een maand geleden werd ze nog benoemd tot interim-bestuurder door de kersverse raad van toezicht van VHL, maar die benoeming schoot de MR in het verkeerde keelgat. De medezeggenschap zegde twee jaar geleden het vertrouwen op in Marks en dat vertrouwen is nooit hersteld. De MR adviseerde dan ook negatief over de interimbenoeming van Marks. Dat stelde de nieuwe toezichthouder voor een dilemma: kiezen voor de aangeschoten manager of voor de personeelsvertegenwoordigers? De uitkomst is duidelijk: na overleg met de raad van toezicht heeft Marks haar vertrek aangekondigd.
Een half jaar geleden werd Marks nog herbenoemd door de raad van bestuur van Wageningen UR als algemeen directeur van VHL, tegen de wens van de MR, aan de vooravond van de stemming over de ontvlechting.  Nu VHL en Wageningen UR bestuurlijk uit elkaar zijn, is de Wageningse steun weggevallen. De MR, die zijn zin heeft gekregen, noemt het vertrek onvermijdelijk. 'Ik heb respect voor haar besluit, voor haar is het niet leuk', zegt MR-voorzitter Michiel Hupkes. Marks wil zelf niet reageren.
De raad van toezicht moet nu snel een nieuwe interim-collegevoorzitter vinden, zodat VHL een vertegenwoordiger heeft bij de onderhandelingen met Wageningen UR over de ontvlechting van de dienstverlening. Bovendien krijgt VHL de komend voorjaar de onderwijs-accreditatiecommissie  van de HBO-raad op bezoek. Een gemeenschappelijke en breed gedragen onderwijsvisie is dan hard nodig en daar ontbrak het de afgelopen jaren juist aan.