Nieuws - 15 oktober 2014

Marian Stuiver voorzitter medezeggenschap

tekst:
Rob Ramaker

Marian Stuiver is vanmiddag gekozen tot voorzitter van de centrale medezeggenschap. Promovendus Iris de Winter wordt vicevoorzitter.

Marian Stuiver Foto: Guy Ackermans

Stuiver (43) is DLO-onderzoeker bij Alterra waar ze onderzoekt hoe maatschappij, wetenschap en overheid samenwerken rondom innovaties. Recentelijk bekeek ze bijvoorbeeld de toekomstige mogelijkheden van platforms in de Noordzee. Deze combineren aquacultuur met het opwekken van windenergie. Stuiver promoveerde in 2008 bij Rurale Sociologie aan Wageningen Universiteit. Hoewel ze nieuw is in de medezeggenschap zat Stuiver enkele jaren namens GroenLinks in de Wageningse gemeenteraad. Ze volgt Cees van Dijk op die afgelopen december na zes jaar afscheid nam.Gefeliciteerd met uw verkiezing. Wat zijn uw plannen voor de komende drie jaar?

‘We zijn met veel nieuwe mensen dus ik wil het eerste halfjaar de boel eerst op poten zetten. Daarnaast moeten we in discussie over de manier waarop we omgaan met het management, en wat onze meerwaarde is voor de organisatie. Op de lange termijn wil ik onze achterban laten zien dat de medezeggenschap op belangrijke thema’s, zoals de samenwerking tussen DLO en universiteit, invloed heeft.’

De medezeggenschap was de laatste jaren slecht zichtbaar en kampte met een gebrek aan belangstelling. Hoe gaat u de achterban beter bereiken?
‘We zien de noodzaak beter te communiceren heel duidelijk. Dat gebeurt straks sowieso via nieuwsbrieven en Resource. Maar communicatie moet ook tweerichtingsverkeer zijn. Ik stel me bijvoorbeeld voor dat we medewerkers en studenten gaan consulteren.’

Waaraan kunnen we straks het succes van de WUR-council afmeten?

‘Over een halfjaar gaan we ons functioneren evalueren. We hebben als medezeggenschap bijvoorbeeld een duidelijke rol in het nieuwe strategisch plan, waar nu zoveel over wordt gesproken. Als dat straks wordt geïmplementeerd op een manier waar medewerkers zich duidelijk in herkennen, zien we dat als een succes.’


Met Iris de Winter en u krijgt de WUR-council een meer diverse en jonge leiding. Bent u blij met die frisse wind?
‘Het is vanwege mijn drive en hetgeen ik in huis heb dat ik voorzitter wilde worden. Maar het is goed dat we met verschillende generaties en typen een afspiegeling zijn van de medewerkers en studentenpopulatie. Het kan risicovol zijn om dat middenin je carrière te doen. Ik steek mijn nek uit door voorzitter te worden.’