Nieuws - 1 januari 1970

Mansholt Instituut vraagt opnieuw om erkenning

Mansholt Instituut vraagt opnieuw om erkenning

Mansholt Instituut vraagt opnieuw om erkenning

De raad van bestuur heeft de nieuwe erkenningsaanvraag van het Mansholt Instituut bij de Akademie van Wetenschappen (KNAW) goedgekeurd. Het Mansholt Instituut vroeg twee jaar geleden voor het eerst erkenning aan, maar die aanvraag werd afgewezen vanwege een gebrek aan samenhang in het onderzoek en omdat het tweedefaseonderwijs te kort schoot. Het instituut, waarin het maatschappijwetenschappelijk onderzoek van de LUW is gebundeld, doet nu een tweede poging

De eerste aanvraag is flink herschreven, stelt wetenschappelijk directeur prof. dr ir Arie Oskam. Het instituut heeft zijn onderzoek geconcentreerd op drie in plaats van zes thema's: Rurale activiteit en groene ruimte, Consumentgerichte ketens en Instituties. Volgens Oskam is de afgelopen twee jaar het multidisciplinaire karakter van het onderzoek toegenomen

Het instituut heeft inmiddels ook multidisciplinaire aio-cursussen opgezet op het gebied van agrarisch natuurbeheer en ketenmanagement. Verder is iedere promovendus verplicht om drie seminarvoordrachten te houden, waarvan er oon een multidisciplinair karakter moet hebben

Nieuw in deze aanvraag is verder de toetreding van ketenonderzoekers van de leerstoelgroepen Toegepaste informatiekunde, Operationele analyse, Bedrijfskunde en Agrarische bedrijfstechnologie. Tien onderzoekers uit het eerste voorstel mochten niet meedoen aan deze tweede aanvraag, omdat ze niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het instituut. M.S