Nieuws - 7 november 2019

‘Mannen moeten parttime gaan werken’

tekst:
Coretta Jongeling

Zweden loopt voorop als het gaat om gendergelijkheid. Toch verdienen mannen ook daar nog steeds meer dan vrouwen. Volgens de Zweedse promovendus Ylva Ran zou het helpen als mannen minder gaan werken om thuis zorgtaken te vervullen. Haar stelling: ‘If “men” start acting like “women” we can close the gender pay gap.’

Promovendi moeten bij hun proefschrift een handvol stellingen voegen. In deze rubriek leggen ze uit hoe ze tot hun prikkelendste stelling gekomen zijn. Deze keer Ylva Ran, die op 30 augustus promoveerde op haar onderzoek naar watergebruik door veehouders in Latijns-Amerika.

In Zweden krijgen mannen en vrouwen standaard evenveel ouderschapsverlof

‘Hoewel mannen en vrouwen vaak hetzelfde verdienen aan het begin van hun carrière, ontstaat er geleidelijk aan een verschil in salaris. Eén van de redenen daarvoor is dat vrouwen vaak flexibele werktijden willen. Ze willen vaak minder gaan werken, of hebben het gevoel dat ze minder moeten gaan werken om voor hun kinderen of andere familie te zorgen.

Stel je hebt twee kinderen gekregen en daardoor drie jaar parttime gewerkt. Dan heb je minder kansen gehad dan iemand die al die tijd fulltime heeft gewerkt. Als mannen ook meer flexibiliteit zouden vragen van hun werkgever, zouden mannen en vrouwen dezelfde promotiekansen en ruimte voor salarisontwikkeling hebben in hun werk. Dat is de effectiefste manier om de loonkloof te verkleinen, zo blijkt uit onderzoek.

Ik kom uit Zweden, waar mannen en vrouwen standaard hetzelfde aantal dagen ouderschapsverlof krijgen. Je moet dan toestemming vragen om het anders te verdelen. Ik denk dat dat een goed initiatief is, ook voor Nederland, om ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen dezelfde verantwoordelijkheid nemen voor de kinderen.

Maar ook in Zweden is nog werk aan de winkel, want de lonen zijn daar nog niet gelijk, ook niet bij universiteiten en in de onderzoekswereld. Ik wil mensen daar graag over laten nadenken.’