Nieuws - 1 januari 1970

Manager Alterra stapt op

Prof. Oene Oenema, wetenschappelijk manager van het centrum Bodem van de kenniseenheid Groene ruimte, is opgestapt na een conflict met zijn directie. Hij heeft zijn functie per 16 januari neergelegd.

Oenema spreekt van een vertrouwensbreuk. Hij bevestigt dat het plan om twee leerstoelgroepen van zijn centrum naar het centrum Landschap over te hevelen 'één van de oorzaken' is van zijn vertrek. Oenema zegt dat hij niet is betrokken bij het opstellen van die plannen. 'Daaruit concludeer ik dat ik niet het vertrouwen heb van de directie.' Oenema, die onder andere ook bijzonder hoogleraar aan de universiteit is, beraadt zich nog over zijn verdere toekomst bij Wageningen UR.
Wim van Viersen, algemeen directeur van de kenniseenheid, zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. 'Ik ben vaak schuldig als er hier iets aan de hand is. Maar ik zou niet weten wat ik hier fout heb gedaan.' Volgens Van Viersen heeft hij geen plannen gemaakt achter de rug van Oenema om, en is er ook nog geen besluit genomen over de toekomst van de betrokken leerstoelgroepen, Earth system science en Bodeminventarisatie en landevaluatie. / KV