Nieuws - 30 september 2015

Man en vrouw promoveren op dezelfde dag

Het is dubbel feest voor het Braziliaanse echtpaar Catarina Jakovac en Andre Braga Junqueira. Vanmiddag promoveerden ze na elkaar aan Wageningen Universiteit.

Foto: Guy Ackermans

Dat de verdediging van de proefschriften op dezelfde dag valt, is toeval. Toen ze een tijd reserveerden was bijna alles al vol en dus moesten ze wel op dezelfde dag. Andre: ‘In het begin vond ik dat een beetje een eng idee. De deadlines om de thesis af te ronden en in te leveren waren allemaal het zelfde, en dus was er veel spanning onder het zelfde dak.’ 

Doordat de PhD-studenten steeds in het zelfde stadium van hun project zaten, konden ze elkaar ook goed begrijpen en helpen. Catarina: ‘We keken naar verschillende kanten van het zelfde systeem. We hebben veel discussies gehad in de keuken, die waren heel nuttig bij het schrijven van het proefschrift.’ Andre: ‘Er waren gespannen momenten, maar de opluchting en het feestje op het einde is ook minstens twee keer zo groot!’ 

We hebben veel discussies gehad in de keuken, die waren heel nuttig bij het schrijven van het proefschrift.
Catarina Jakovac

Het koppel woonden al een jaar of zes in het Amazonegebied toen Andre een PhD-positie kreeg in Wageningen. Ze kwamen samen naar Nederland, en Catarina solliciteerde voor een andere PhD-positie. Ze werd aangenomen, en ze begonnen bijna op het zelfde moment. 

‘We hebben een gemeenschappelijk thema: kleine boeren in de Amazone-regio. We kijken wel allebei vanuit een ander perspectief. Mijn onderzoek ging over hoe de boeren de diversiteit van de bodem gebruiken in hun landbouwsysteem’, zegt Andre. Catarina: ‘Ik keek naar het zelfde systeem, maar dan naar het effect van landbouwintensivering op de bossen en de landbouwproductiviteit.’ Beide onderzoekers deden een ‘sandwich PhD’: Het eerste en laatste jaar hebben ze doorgebracht in Wageningen, en de middelste twee jaren deden ze veldwerk in Brazilië.