Nieuws - 13 december 2007

Makkelijker aanmelden voor hogeschool

Van Hall Larenstein is vanaf 15 december aangesloten bij het online aanmeldsysteem Studielink. Studenten hoeven zich dan niet meer apart bij de instelling en de IB-Groep aan te melden, en het scheelt de hogeschool een papierwinkel.
De HBO-raad besloot in juli om inschrijvingen bij hbo-instellingen voortaan via Studielink te laten verlopen. Beleidsmedewerker Ben Schulte van Van Hall Larenstein is enthousiast over het systeem. ‘Het is veel makkelijker, voor de studenten én de instelling. De mensen van het Onderwijsbureau hoeven nu geen hele formulieren meer in te voeren.’
Studielink trekt gegevens over de identiteit en vooropleiding van de student direct na via de IB-Groep en de basisadministratie van gemeenten. Studenten kunnen online ook de betaling van het collegegeld regelen, en adreswijzigingen, herinschrijving en uitschrijving doorgeven.
Studenten moeten zich voor nieuwe inschrijvingen bij alle instellingen al sinds 1 oktober via Studielink aanmelden bij de IB-Groep, dus ook studenten voor Wageningen Universiteit. Maar Wageningen Universiteit heeft de studentenadministratie nog niet zoals Van Hall Larenstein aan Studielink gekoppeld. Studenten die zich aanmelden via Studielink ontvangen nog een inschrijfpakket van de universiteit. ‘Het voordeel van het systeem is voor de universiteit veel lager door de grote aantallen buitenlandse studenten’, verklaart Schulte. Binnen enkele jaren kunnen studenten zich voor Wageningen Universiteit echter ook volledig via Studielink inschrijven.