Nieuws - 1 januari 1970

Maïs overleeft door verzuring in giftige grond

Maïs overleeft door verzuring in giftige grond

Maïs overleeft door verzuring in giftige grond


Op grote delen van de Braziliaanse landbouwgronden groeien maar weinig
gewassen omdat de grond teveel aluminium bevat. ,,We moeten of de bodem
aanpassen, of planten kweken die resistent zijn’’, zegt promovendus Eduardo
Mariano, zelf afkomstig uit Brazilië. ,,Dat laatste zou je op verschillende
manieren kunnen doen. Eén daarvan heb ik in mijn proefschrift onderzocht.’’

Mariano deed onderzoek naar maïssoorten die om de één of andere reden toch
kunnen groeien op de met aluminium verontreinigde gronden. Door die te
vergelijken met soorten die juist niet tegen zulke omstandigheden waren
opgewassen, ontdekte hij dat de resistentie waarschijnlijk werd veroorzaakt
door het afgeven van citroenzuur door de plant.
,,Aluminiumresistente planten maken hoge concentraties van het zuur aan in
hun worteltoppen’’, zegt Mariano. ,,Die zijn trouwens het meest kwetsbaar
voor aluminium. Het zuur verbindt zich met het aluminium, en daardoor
ontstaat er een complex dat niet meer gevaarlijk is voor de plant.’’
De meest voor de hand liggende strategie zou dus zijn om planten te kweken
die meer citroenzuur afgeven. ,,Die planten zijn inmiddels ontwikkeld’’,
zegt Mariano. ,,Maar ze zijn nog steeds niet resistent. Er is kennelijk
meer aan de hand. Misschien moeten we ook kijken naar het transport van het
zuur naar buiten het membraan van de cel.’’
Na zijn terugkeer naar Brazilië hoopt Mariano verder te gaan met deze
onderzoekslijn. | W.K.

Eduardo Mariano promoveert op 30 september bij prof. Willem van Riemsdijk,
hoogleraar Bodemscheikunde en chemische bodemkwaliteit.