Nieuws - 16 oktober 2015

Magere start van twitterdebat

tekst:
Roelof Kleis

De voedselproductie op zee bevindt zich nog in het stenen tijdperk. We jagen en vissen en dat is het wel zo ongeveer. Maar de potentie van voedsel uit zee is groot, boodschapt het eerste twitterdebat in Impulse.

De toekomst van onze voedselproductie ligt op zee. Daarover zijn zeewierboer Willem Brandenburg en hoogleraar Aquacultuur en Visserij Johan Verreth het op Wereldvoedseldag roerend eens. ‘De sleutel voor de voedselzekerheid ligt op zee’, beweert Brandenburg. Het moet wel. ‘Er komen nog 2,3 miljard mensen bij en de aarde wordt geen vierkante meter groter.’

Brandenburg, Verreth en Christy van Beek, programma coördinator voedselzekerheid van Alterra, spreken in Impulse voor een twintigtal toehoorders. De rest volgt elders via twitter of de livestream de korte colleges. Het twitterdebat is een probeersel, een manier om als
Wageningen UR de dialoog met de maatschappij aan te gaan. Volgers kunnen via
twitter vragen stellen of opmerkingen plaatsen.

Maar met die respons valt het niet mee. De livestream wordt op een dertigtal plekken bekeken. De tweets zijn op een paar handen te tellen en komen vooral uit de zaal zelf. Twitter als alternatieve manier om tijdens college je vinger op te steken. Een deel van de vragen komt bovendien van de aanwezige voorlichters en communicatie-experts.

We kunnen leren van de fouten die de bio-industrie op land heeft gemaakt
Johan Verreth

Dat maakt de boodschap van de sprekers er niet minder indringend op. Een groot deel van de plantaardige productie zal zich volgens Brandenburg naar zee verplaatsen. De productie van vis zal volgens hoogleraar Verreth de komende vijftien jaar moeten verdubbelen. Met name de kweek van vis zal die groei moeten leveren. Verreth:  ‘Door intensievere vormen van kweek en met vissen die daar tegen kunnen.’

Hoe zit het met milieu, krijgen we dan bio-industrie op zee?, wil een twitteraar weten. ‘Intensiveren ja, bio-industrie nee’, reageert Verreth. ‘We kunnen leren van de fouten die de bio-industrie op land heeft gemaakt. Bijvoorbeeld door van meet af aan de producent verantwoordelijk te maken voor de milieukosten. Wat de twitteraar daar dan weer van vindt, is niet duidelijk. Debatteren via twitter, het valt nog niet mee.