Nieuws - 5 december 2002

Maatschappijwetenschappen wil sceptische scholieren lokken voor nieuwe opleidingen

Maatschappijwetenschappen wil sceptische scholieren lokken voor nieuwe opleidingen

'Ze moeten niet afgeschrikt worden door te natuurkundig en chemisch gepraat'

Terwijl de opleidingen nog in ontwikkeling zijn, is de promotie van Communicatiewetenschappen, Gezondheidswetenschappen en Economie en beleid in volle gang. Uiterlijk in april 2003 wordt besloten welke van de opleidingen in 2004 van start zullen gaan.

De grote vraag is of Wageningen met de nieuwe opleidingen scholieren zal trekken. Interactie met deze scholieren en schooldecanen tijdens het ontwikkelingsproces is daarom belangrijk, denkt dr Aad van Tilburg, voorzitter van de taakgroep voor de nieuwe opleidingen.

"Het is heel spannend. Er heerst in de taakgroep en in de sub-commissies een attitude van: "we gaan ervoor", zegt Van Tilburg. "De belangstelling is groter dan verwacht. Meer dan 50 reacties kwamen binnen op een brief die we stuurden naar ge?nteresseerden." Toch kwamen tijdens de voorlichtingsdag van de universiteit op 16 november nog slechts zes scholieren op de presentatie van de nieuwe opleidingen af. Verder bleek eerder dit jaar uit een marktonderzoek dat scholieren en decanen de opleidingen niet aantrekkelijk vonden.

"We zijn daar erg van geschrokken, vooral omdat we eigenlijk de hoop hadden dat we in 2003 al van start konden gaan", zegt Van Tilburg. "De respons was voor ons niet leuk, maar het heeft veel informatie opgeleverd waar we mee aan de slag konden gaan. Dat marktonderzoek is in de zomer gedaan, we zijn nu een stuk verder. Natuurlijk moet je realistisch zijn. Het is mogelijk dat wij een goed concept denken te hebben, maar dat scholieren er uiteindelijk toch niet op af komen. We hopen echter dat het interactieve proces goede gamma-opleidingen oplevert. Ik denk dat Wageningen op dat gebied iets te bieden heeft."

Volgens van Tilburg is de afdeling communicatie al plannen aan het maken voor de voorlichtingsdagen in april en voor de meeloopdagen. Een extern communicatiebureau wordt in de arm genomen om te helpen met de promotie van de gamma-opleidingen. Van Tilburg: "Het voorlichtingstraject van de nieuwe opleidingen loopt mijlenver voor op de daadwerkelijke datum van invoer. Omdat wij nog niet zover zijn is dat voor ons soms lastig."

Terwijl voorlichtingsactiviteiten onverminderd doorgaan wordt door commissies van de taakgroep over de inhoudelijke vorm van de opleidingen nagedacht. Volgens van Tilburg staan Communicatiewetenschappen en Economie en beleid tot op vakniveau in de steigers en is de commissie voor Gezondheidswetenschappen druk bezig ook aan deze opleiding vorm te geven. Vakinhoudelijk moet er echter nog veel gebeuren.

Uiteindelijk moeten de opleidingen voldoen aan de vraag van scholieren met de profielen Economie en maatschappij en Cultuur en maatschappij; een nog vrijwel onbekende doelgroep voor Wageningen. Tegelijkertijd moeten de brede bachelors ook interessant zijn voor scholieren met een b?taprofiel die een gamma-vervolgopleiding willen volgen. Een lastige opgave, bleek uit de resultaten van het marktonderzoek. Scholieren met gamma-profielen vonden de nieuwe opleidingen te exact, terwijl scholieren met een natuurwetenschappelijk profiel juist dachten dat de opleidingen niet exact genoeg zouden zijn.

De interesse wekken van scholieren met gamma profielen ziet van Tilburg als een uitdaging. "Je moet de hele sfeer van een opleiding aan laten sluiten bij de interesse van die scholieren. De vakken moeten voor gammascholieren aantrekkelijk zijn, ze moeten niet afgeschrikt worden door te natuurkundig en chemisch gepraat." | L.M.

Fotobijschrift: Dr. Aad van Tilburg: "Je moet de hele sfeer van een opleiding aan laten sluiten bij de interesse van scholieren met gammaprofielen" | foto G.A.