Nieuws - 1 januari 1970

Maatschappij- wetenschappers moeten paniek bij consument voorkomen

De industrie ontwikkelt designerlevensmiddelen, experimenteert met nieuwe productietechnologieën en aan de horizon gloort de nanotechnologie. De voedingssector stelt het vertrouwen van de consument zwaarder op de proef dan ooit. Zonder de inbreng van sociologen en psychologen zijn consumentenonrust en –stakingen praktisch onvermijdelijk.

Dat zegt prof. Lynn Frewer van de leerstoelgroep Marktkunde en consumentengedrag in haar inaugurele rede op donderdag 27 mei. Volgens de hoogleraar heeft het verleden laten zien dat de bètawetenschappers de consument niet goed kunnen inschatten. Door het tekort aan gamma’s in de gelederen van de sector konden de voedselcrises van het afgelopen decennium zulke catastrofale vormen aannemen.
Er zit een sterke sociale kant aan de manier waarop consumenten de aan voedsel verbonden risico’s inschatten. Tijdens de BSE-crisis legden de bedrijven en de overheid in hun strategieën bijvoorbeeld het accent op de voedselveiligheid. Een belangrijk deel van de onrust had echter te maken met het afgrijzen en de verontwaardiging bij het publiek over de beelden van massaslachtingen met bulldozers en grijpers die dode dieren manipuleerden alsof het stukken vuil waren.
Hetzelfde is aan de hand met de maatschappelijke wrevel tegen gentechnologie. De bedrijven proberen dan wel de consument te overtuigen door erop te wijzen dat gentechnologie veilig is, maar die consument is niet uitsluitend met die technische risico’s bezig. Voor de consument is het ook nog maar de vraag of je levende organismen op zo’n ingrijpende manier mag verknutselen.
Frewer denkt dat het samenwerken van bèta’s en gamma’s de kloof tussen publiek en sector kan dichten. In Wageningen komt die samenwerking nu van de grond, meldt ze. Zo werken maatschappijonderzoekers inmiddels samen met bèta’s binnen het Wageningse Allergieconsortium, het door Rikilt gecoördineerde EU-project Safefoods, en een nog op te starten project voor de Voedsel en Waren Autoriteit. | Willem Koert