Nieuws - 24 februari 2011

Maakt tactiek Das&Boom een kans?

tekst:
Marion de Boo

In de jaren negentig liet Jaap Dirkmaat van vereniging Das&Boom regelmatig bouwprojecten stilleggen vanwege de aanwezigheid van de korenwolf of een ander zeldzaam dier. Die tactiek van de juridische weg kan ook werken tegen het natuurbeleid van de huidige regering, meent Dirkmaat. Hij gaat Das&Boom daarom heroprichten. Goed idee?

Bernd van der Meulen, hoogleraar Recht en Bestuur:
'Het recht is de moeite waard om voor op te komen, ook als dat knokken betekent in de rechtszaal. Bedreigde dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, dus als iemand anders dat voor ze wil doen: heel graag! Het spreekt niet vanzelf dat de Nederlandse regering zich aan de Europese regels houdt waaraan zij zichzelf gebonden heeft. Dit kabinet zoekt op allerlei  beleidsterreinen de randjes op en is weinig enthousiast over afspraken die zijn gemaakt inzake 'linkse hobby's'. Wie op zoek gaat naar minimumvarianten maakt altijd grote kans daadwerkelijk onder de rand te zakken.
Volgens Natura 2000, het uitgebreide programma van Europese richtlijnen voor natuurbescherming, dient Nederland voldoende beschermingsmogelijkheden voor de natuur te bieden. Daarin moet de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) nou juist voorzien.
Nederland ziet zich graag als rolmodel en gidsland, maar het waarmaken van die ambities valt wel eens tegen. Ons land is herhaaldelijk op de vingers getikt wegens overtredingen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.
Das&Boom staat niet bekend als een organisatie die wild om zich heen mept. Ik acht ze zeker in staat  om met een zorgvuldig opgezette procedure het Nederlandse natuurbeleid kritisch aan de Europese richtlijnen te toetsen. Gemiddeld heeft een beroep tegen overheidsbeslissingen een kans van slagen van 1 op 4.
Een kansrijke tactiek is het aanvechten van beslissingen die verder gaan dan alleen vertraagde uitvoering. Die echt afbraak van de EHS betekenen. Denk aan kap- of bouwvergunningen voor terreinen die deel uitmaken van de EHS. Daar maak je dan bezwaar tegen op grond van de stelling dat zo'n besluit in strijd is met Europese regels, waardoor het belang van bijvoorbeeld de dassen waarvoor je opkomt, wordt aangetast. Dan moet zo'n beslissing worden heroverwogen. Zo nodig kun je daarna in beroep, uiteindelijk bij de Raad van State. Die moet het Europese recht toepassen. Zo heeft Das&Boom al eerder belangrijke overwinningen geboekt.'