Nieuws - 8 maart 2007

'Maak biodiversiteit tot handelswaar'

'Een duurzaam gebruik van de biodiversiteit kan nooit worden bereikt zonder een aanpak van de armoede.' Dat zei prof. Steven de Bie tijdens zijn oratie op vrijdag 27 februari. De kersverse hoogleraar Duurzaam gebruik van levende hulpbronnen pleitte voor verhandelbare biodiversiteitsrechten.

476_nieuws.jpg
De Bie vindt dat er meer aandacht moet zijn voor de sociale en economische aspecten van biodiversiteit. Er zijn volgens hem vier redenen dat er niet duurzaam met de biodiversiteit wordt omgegaan. Landen voelen zich nauwelijks gehouden aan quota voor bijvoorbeeld jacht of visserij. Natuur is geen eigendom van iemand, waardoor niemand zich echt verantwoordelijk voelt. Dankzij de technische vooruitgang wordt het steeds makkelijker om de laatste tijger of zeldzame orchidee op te sporen. En de rijkdom is ongelijk verdeeld, waardoor mensen uit honger of armoede zeldzame dieren vangen of planten oogsten.
Een meer commerciƫle benadering van de biodiversiteit kan volgens De Bie de oplossing bieden. Zo kan de lokale economie een oppepper krijgen als rijke westerlingen voor veel geld op een strikt beheerste manier op olifanten of leeuwen mogen jagen. En net zoals er al een markt is voor emissierechten kan er ook een markt opgezet worden voor biodiversiteitsrechten, waarbij bedrijven beloond worden als ze investeren in de biodiversiteit.
De Bie werkt als milieuadviseur bij Shell en zijn leerstoel is mogelijk gemaakt door de stichting Shell Research. Hij ziet dat niet als een probleem. 'Ik ben zeer optimistisch over de rol die bedrijven kunnen spelen bij het beheer en het duurzame gebruik van de biodiversiteit', zei hij. Er zal volgens De Bie nog wel een hele discussie volgen over de vraag of je het collectieve goed van de biodiversiteit wel in de handen kan leggen van private organisaties.