Organisatie - 11 januari 2016

MSc Biobased Sciences in de pijplijn

tekst:
Koen Guiking

Een masteropleiding Biobased Sciences ontwikkelt Wageningen University op dit moment. ‘We hopen dat die opleiding uiterlijk in collegejaar 2018-2019 kan starten. Hopelijk een jaar eerder. Maar dat hangt mede van de accreditatie-instanties af’, zegt Gerlinde van Vilsteren.

Foto: Kurt Stepnitz

Bij het ontwikkelen van de vakken voor Biobased Sciences zijn plantenwetenschappers, procestechnologen en bedrijfskundigen betrokken. ‘De biobased economy is natuurlijk niet één sector’, verklaart Van Vilsteren. Een alternatief ontwikkelen voor de petrochemische industrie vraagt om het opzetten van een hele nieuwe keten; het verbinden van biomassaproducenten (akkerbouwers en beheerders van natuurgebieden) met raffinaderijen (chemiebedrijven), de logistieke sector, afnemers van uiteenlopende biomaterialen en biochemicaliën, en uiteindelijk de consumenten. Zelfs bij de afvalverwerking wordt tijdens de opleiding al stilgestaan. ‘Het wordt een brede opleiding, waar studenten met verschillende vooropleidingen terecht kunnen, van technologen tot economen’, licht Van Vilsteren toe.

De master begint straks met een algemeen deel waarin studenten hun kennis van andere disciplines kunnen bijspijkeren. Wie een technische vooropleiding heeft gedaan doet dan bijvoorbeeld een basiscursus economie en studenten met een bachelor in Bedrijfs- en consumentenwetenschappen verdiepen zich in biomassaproductie en biochemie. Daarna splitst de opleiding zich in drie specialisaties: Biomass production, Biorefinery and conversion en Biobased transition. In het laatste deel van de opleiding komen de specialisaties weer samen.

Het wordt een brede opleiding, waar studenten met verschillende vooropleidingen terecht kunnen, van technologen tot economen
Gerlinde van Vilsteren

Parallel aan het accreditatietraject loopt de ontwikkeling van nieuwe vakken. Vrees dat de accreditatie niet rond komt is er niet. En vakken worden sowieso niet voor niets ontwikkeld. ‘Zo gauw er weer een vak klaar is, kan dat natuurlijk ook gebruikt worden in bestaande opleidingen’, vertelt Van Vilsteren. ‘Er bestaan al twee minors in de bachelor die zijn toegespitst op de biobased economy en in de master Biotechnology kan nu al gekozen worden voor de specialisatie Environmental and biobased technology.’

Betrokken bij het opzetten van de nieuwe master zijn onder andere Harry Bitter (hoogleraar Biobased chemistry and technology), Luisa Trindade (universitair hoofddocent plantenwetenschappen), Jacqueline Bloemhof (hoogleraar Operations research and logistics), Emiel Wubben (universitair hoofddocent Bedrijfskunde), Anja Kuijpers (opleidingsdirecteur Plantenwetenschappen) en Gerlinde van Vilsteren (directeur voor het Centre for Biobased Economy, een samenwerking tussen Wageningen UR en zeven hogescholen om jongeren klaar te stomen voor een baan in de biobased economy). De raad van bestuur gaf in november 2015 goedkeuring voor de nieuwe master.

Meer over de biobased economy: