Nieuws - 20 oktober 2010

MRSA

tekst:
Gastredacteur

Als betrokken onderzoekers willen wij graag reageren op een bericht dat in de meest recente Resource (nr. 4, 7 oktober 2010) is verschenen.

11-Esther-MRSA.jpg
Op 30 september jl. verscheen een bericht op de website van Resource, waarin aandacht werd besteed aan een onlangs verschenen artikel in The Veterinary Journal over MRSA in varkens. De titel van dat bericht was 'Veel varkens lopen MRSA op in het slachthuis'. Een gedrukte versie van dit bericht is  7 oktober jl. in de Resource geplaatst. Tot onze verbazing was daarbij de titel gewijzigd in 'MRSA-bacterie tiert welig in abattoir'.
In ons onderzoek, gezamenlijk uitgevoerd door Wageningen University, RIVM en GD, hebben we varkens gevolgd van de boerderij naar het slachthuis. Ons onderzoek toonde aan dat varkens tijdens transport op de vrachtwagen en/of tijdens verblijf in de wachtruimten van het slachthuis MRSA kunnen oplopen. Bij aankomst in het slachthuis zijn dus meer varkens besmet dan op de boerderij, waarna het aantal besmettingen verder toeneemt tijdens de wachttijd in het slachthuis. Wij hebben onderzoek gedaan aan levende dieren tot aan het moment van slachten, en de conclusie dat de 'MRSA welig tiert in het slachthuis', kunnen wij niet trekken. Ons onderzoek richtte zicht op overdracht van MRSA tussen levende varkens vóór de slacht. Het ging niet om het schone gedeelte van het slachthuis waaraan de lezer waarschijnlijk denkt. Het gaat daarbij om een MRSA-stam die wordt overgedragen van dier naar mens, en die van belang is voor personen die met levende varkens werken. De overdracht van mens tot mens hebben we niet onderzocht, maar uit recent onderzoek in ziekenhuizen blijkt dat deze veegerelateerde stam veel minder spreidt tussen mensen dan de 'klassieke' ziekenhuis MRSA.
Drs. E.M. Broens, Dr. ir. E.A.M. Graat , Prof. dr. ir. M.C.M. de Jong, Leerstoelgroep Kwantitatieve veterinaire epidemiologie