Nieuws - 9 november 2006

MR-verkiezingen Larenstein ongeldig

De verkiezingen voor de medezeggenschapsraad van hogeschool Van Hall Larenstein op 30 en 31 oktober zijn door de verkiezingscommissie deels ongeldig verklaard. Bij de locatie Velp is mogelijk fraude gepleegd door het verkeerd uitreiken van stembiljetten.

‘Bij het Vraagpunt konden stemgerechtigden op vertoon van de personeelspas een stembiljet krijgen’, legt Igor Bennik van de verkiezingscommissie uit. ‘Er zijn echter ook mensen geweest die stembiljetten hebben uitgedeeld aan collega’s, om ze zo op te roepen te gaan stemmen. Daardoor heeft een aantal mensen gestemd zonder zich eerst te melden. Er zaten tien stemmen meer in de bus dan er stemmers geregistreerd waren. Het zou dus kunnen dat er dubbele stemmen zijn uitgebracht.’ Aanwijzingen voor werkelijke fraude heeft de commissie niet, maar door de onregelmatigheden is toch besloten op 8 en 9 november een nieuwe stemronde te houden.
Bij VHL Wageningen hoeft niet opnieuw gestemd te worden. VHL Leeuwarden heeft een eigen medezeggenschapsraad. / Koen Moons