Nieuws - 30 maart 2011

MKZ-dispuut: ‘Ze geloven ons niet’

Opnieuw mocht Aldo Dekker uitleggen dat zijn instituut tien jaar geleden het MKZ-virus aantoonde bij een kalf uit Kootwijkerbroek.

Enkele veehouderijbedrijven  in Kootwijkerbroek werden in 2001 geruimd, nadat het toenmalige ID-Lelystad MKZ had aangetoond bij een van de bedrijven. Een aantal veehouders uit die plaats procedeert al tien jaar tegen dat besluit. Aldo Dekker van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad mocht op 18 maart opnieuw uitleggen waarom die ruiming nodig was op een hoorzitting van het ministerie van EL&I.
De hoeveelste rechtsgang is dit voor je?
‘Er zijn tientallen zaken geweest. Drie dagen na het besmet verklaren van het bedrijf in Kootwijkerbroek was er al een rechtszaak tegen de maatregelen. Daarbij zijn de uitslagen van ons uitgebreid besproken. We hadden met drie testen die onafhankelijk van elkaar plaatsvonden MKZ vastgesteld bij het bewuste kalf. Dit werd later bevestigd met een test op een tweede monster van hetzelfde dier. Later vroegen belanghebbenden om onafhankelijk DNA-onderzoek. Met dat onderzoek in 2003 staat de juiste identiteit van de monsters waarin MKZ is aangetoond vast. Daarna is zelfs aan de Europese rechter gevraagd of ID-Lelystad wel bevoegd en capabel was. En we hebben ze op verzoek van de rechter inzicht gegeven in de laboratoriumprotocollen. Deze zijn nu allemaal openbaar gemaakt. Het frustreert mij dat veel van onze informatie keer op keer ter discussie wordt gesteld.’  
Waar blijkt dat uit?
‘Alles wat wij zeggen wordt als onwaar betiteld, hoewel er tot dusverre nog geen tegenbewijs is geleverd dat onze onderzoeksresultaten onjuist zijn geweest. Dit keer kwam men met zo’n tweehonderd vragen over details, zoals de betekenis van een komma in een zin uit onze fax. De zin zou volgens de bezwaarden ook anders gelezen of uitgelegd kunnen worden, maar ik heb hem geschreven met maar één boodschap: MKZ virus is aangetoond. De sfeer tijdens de hoorzitting was soms emotioneel en het is onplezierig als je door de tegenpartij persoonlijk verantwoordelijk gesteld wordt voor de tragedie die men meegemaakt heeft.’
 Was het zwaar?
‘Het emotioneert mij ook dat er toen tienduizenden dieren zijn gedood en dat je mensen tegenover je hebt die daar begrijpelijk nog steeds  moeite mee hebben. Dat was zwaar. Gelijktijdig was ik blij dat ik mijn verhaal kon vertellen voor zoveel direct betrokkenen. We hebben heel vaak reactief geantwoord. Nu kon ik helder toelichten en onderbouwen dat de uitslag van de MKZ-test correct was en dat de ruiming van dieren destijds noodzakelijk was.’