Organisatie - 27 november 2008

MICROBIOLOGEN RIKILT VERHUIZEN NAAR RIVM

Het RIKILT in Wageningen en het RIVM in Bilthoven gaan taken uitwisselen. Ongeveer twintig werknemers verhuizen in 2009 van RIKILT naar RIVM, en andersom.

De uitruil moet laboratorium- en adviestaken op het gebied van voedselveiligheid efficiënter maken. De uitwisseling gebeurt op advies van een werkgroep die in 2007 door de ministeries van LNV en VWS is ingesteld.
Met de uitwisseling worden laboratoriumtaken ontdubbeld. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat alle microbiologische labtaken uitvoeren, RIKILT-Instituut voor voedselveiligheid alle chemische labtaken. De beoordeling van risico’s wordt geconcentreerd bij het RIVM. Werk aan genetisch gemodificeerde organismen wordt gebundeld bij RIKILT.
De ruil treft twintig onderzoekers van het cluster Databanken, Risicobeoordeling en Ketenmanagement en het cluster Microbiologie & Novel Foods. Zij moeten vanaf half 2009 naar Bilthoven voor hun werk.
RIKILT signaleert in opdracht van LNV ongewenste stoffen in humane en diervoeding en ontwikkelt nieuwe methoden hiervoor. RIKILT is sterk in detectie van dioxines en nieuwe hormonen. Zo is er onlangs een bio-assay voor dioxine ontwikkeld. Het RIVM verricht ondermeer onder zoek op het gebied van gezondheid en milieu.