Nieuws - 7 mei 2009

MEER VOORAANMELDINGEN BIJ WU ÉN VHL

De vooraanmeldingen van eerstejaars bachelorstudenten bij Wageningen Universiteit voor 2009/2010 laten opnieuw een groei zien van ongeveer vijftien procent ten opzichte van vorig jaar. Verrassender is de groei van het aantal voorinschrijvers bij Van Hall Larenstein met maar liefst zeventien procent.

Biologie, Voeding en gezondheid en Internationale ontwikkelingsstudies zijn wederom de grootste trekkers bij Wageningen Universiteit. Daarnaast is er bijna een verdubbeling te zien in de vooraanmeldingen voor de kleinere studie Internationaal land- en waterbeheer, waarvoor nu 29 scholieren staan ingeschreven. De teller van de vooraanmeldingen voor de bachelorstudies staat nu op 549, 74 meer dan vorig jaar om deze tijd. Vanaf begin mei geven de cijfers een goede prognose van de te verwachten aantallen eerstejaars, leert de ervaring.
‘Dit zijn mooie cijfers. De tendens dat we ieder jaar meer studenten krijgen, wordt voortgezet’, zegt Edwin Kelhout van Voorlichting en werving. ‘Ik denk dat we goed inspelen op de latente interesse in onze universiteit. We laten maatschappelijk relevante onderwerpen zien waar Wageningen UR mee bezig is en we zijn transparant en eerlijk over wat de universiteit studenten te bieden heeft.’
Van Hall Larenstein is overgestapt op dezelfde wervingsmethoden als de universiteit. Sinds begin 2008 loopt de campagne rondom de thema’s klimaatverandering, verstedelijking en ontbossing. Dat lijkt nu ook bij de hogeschool vruchten af te werpen. Die heeft 595 vooraanmeldingen, 87 meer dan vorig jaar rond deze tijd. De cijfers voorspellen daarmee een stijging van het aantal eerstejaars hogeschoolstudenten met twintig procent.
De grootste opleiding is Diermanagement in Leeuwarden met 162 voorinschrijvers. In Velp trekt Tuin- en landschapsinrichting de meeste eerstejaars. De kleinere Wageningse hogeschoolopleidingen groeien allemaal. Vooral Dier- en veehouderij zit in de lift.
Vorig jaar zorgden de vooraanmeldingen voor een grote teleurstelling bij Van Hall Larenstein. In september kwamen er veel minder nieuwe studenten dan verwacht. Dat bleek te liggen aan het online aanmeldsysteem Studielink, waarbij dubbelingen in de administratie terechtkwamen. Inmiddels is dat aangepast en zijn de vooraanmeldingen redelijk betrouwbaar.