Nieuws - 5 maart 2009

‘MEER EVOLUTIETHEORIE EN FILOSOFIE IN ONDERWIJS’

De evolutietheorie en wetenschapsfilosofie moeten meer ruimte krijgen in het onderwijspakket van Wageningen UR. Dat is de conclusie van een rondetafelgesprek van Resource met een aantal prominente Wageningse wetenschappers. Aanleiding voor het gesprek is een enquête waaruit blijkt dat er onder studenten en medewerkers veel belangstelling is voor het creationisme.

De evolutietheorie wordt nu alleen onderwezen aan biologiestudenten. Maar dat is veel te beperkt, vindt experimenteel zoöloog prof. Johan van Leeuwen. ‘De evolutietheorie heeft op heel veel wetenschap een enorme impact gehad. En heeft dat nog steeds. Ik denk dat er ruimte is om ook buiten de biologie meer onderricht over de evolutietheorie te geven.’ Zijn pleidooi wordt ondersteund door geneticus prof. Rolf Hoekstra, filosoof prof. Michiel Korthals en universitair docent plantenveredeling dr. Herman van Eck.
Volgens Van Eck komen studenten tijdens zijn colleges af en toe met levensbeschouwelijke vragen in relatie tot evolutie. Maar beantwoording in de les kan volgens hem niet. ‘Privé wil ik daar wel over praten. Maar ik kan niet over persoonlijke opvattingen spreken in de baas zijn tijd.’
Filosoof Korthals vindt dat er verder gekeken moet worden dan de relatie tussen evolutie en creationisme. ‘Ik denk dat we wat ruimer aan de orde moeten stellen welke levensbeschouwelijke kwesties bij die evolutietheorie nou een rol spelen, zoals vrijheid en menselijke identiteit. Als studenten die vragen opwerpen, moet je daar als docent ook een antwoord op hebben. Je moet laten zien waar de verschillen en overeenkomsten liggen tussen wetenschap en levensbeschouwing. Je moet de discussie initiëren, zodat het proces van wetenschappelijke twijfel en kritiek op gang komt bij studenten.’
Geneticus Hoekstra heeft al een eerste stap naar de gewenste onderwijsverbetering gezet door de indiening van een minor over evolutie. Mogelijk nog belangrijker vindt hij dat er meer aandacht komt voor wetenschapsfilosofie, liefst in de masterfase. ‘Er zijn heel veel studenten die vreselijk slordig denken over allerlei concepten. Als we ons tot de evolutietheorie beperken, dan hoor ik dingen als: het is maar een theorie. Of: het is nog niet bewezen. Dat zijn slechte uitspraken. Het klopt gewoon niet. Mensen praten daar zo sloppy over. Stafleden net zo goed.’
Van Leeuwen bevestigt de behoefte van veel studenten aan meer filosofische en maatschappelijke scholing. Maar die moet dan niet vrijblijvend zijn. ‘Vroeger, toen ik nog studeerde, hadden we vrijdagochtend les in het kader van Studium Generale en dan zat gewoon de hele zaal bomvol. Waarom zou die belangstelling er nu niet meer zijn?’ / Roelof Kleis

Zie ook ‘Creationisme in onderzoek kan gewoon niet’ in rubriek Achtergrond