Nieuws - 28 mei 2009

MARRIAGE FOR IMPACT

De zes leden van het evaluatieteam zitten om de ronde tafel. Papa opent: ‘Nou jongens, vierentachtig zelfevaluatierapporten. En we mogen er dus maar vier overhouden, en die moeten wel de beste zijn.’ Mama deelt uit. ‘Hier, ieder veertien, dan gaan we die eerst maar eens prioriteren.’
Iedereen zet zich aan het lezen, gewapend met thee en roze markeerstift.
Anne verbreekt de stilte. ‘O, deze lijkt me ook leuk. Laten we ook een reservelijst bijhouden.’ Duveke: ‘Ja, en die ga jij dan zeker allemaal proberen hè.’ ‘Tuurlijk’, slaat Anne terug, ‘allemaal empirisch testen op marital relevance, daar had ik toevallig wel een gewicht negen voor gegeven.’
Papa: ‘Duveke! Bemoei jij je nou maar met je eigen stapel. Anne, hou je aan de criteria en aan je beoordelingsprofiel. Werk transparant. Het gaat hier wel om je toekomstige echtgenoot.’ Anne zucht nadrukkelijk en legt het rapport op de stapel ‘afgewerkt’.
Caro: ‘Hee Bo, moet je dit lezen. Nummer 34. Gevoel voor humor: heeft moppen geschreven voor Hans Teeuwen!’ Bo neemt het rapport over, maar nu komen Papa en Mama tussenbeide. Papa pakt het rapport terwijl Mama de criteria herhaalt: impact, viability, marital en societal relevance. ‘Ja maar’, sputtert Bo nog, ‘moppen van Hans Teeuwen hebben toch een enorme …’ Papa snoert haar de mond. ‘Impact, impact en nog eens impact, Bo. Die nummer 34 heeft alleen laagbetaald freelance werk gedaan.’
In bedrukte stemming vervolgt men de vergadering. Anne heeft drie rapporten tegelijk opengeslagen op de pasfoto, Bo probeert iets impactvols te vinden in rapport 34, Duveke zit voor zich uit te staren. Papa en Mama werken in strenge ernst verder. Alleen Caro gnuift af en toe bij het zetten van roze strepen.
Dan gooit Duveke haar stapel van zich af, staat op en loopt de kamer uit. Papa er achteraan. Een deur slaat dicht. We voelen de impact.