Nieuws - 8 januari 2009

MAÏSTEELT STIMULEERT BLADLUISPLAGEN

Door de forse toename van de maïsteelt in de Verenigde Staten voor de productie van bio-ethanol zijn er minder natuurlijke vijanden van de bladluis in het veld. Voor de sojateelt betekent dat een grote economische schade, onder meer door een toename van het pesticidengebruik.

Maïs telen voor bio-ethanol is daarmee geen duurzame optie. Dat schrijven onderzoekers van Michigan State University en Wageningen Universiteit in PNAS van 23 december 2008.
Om minder afhankelijk te zijn van olie-import wil de Amerikaanse regering tien procent bio-ethanol bijmengen in benzine. Door de subsidie op bio-ethanol is het areaal maïs in de VS in 2007 met negentien procent gegroeid. Via een veldstudie in vier staten toonden de onderzoekers aan dat in landschappen met een groot areaal maïs minder natuurlijke plaagonderdrukking in sojabonen optreedt dan in landschappen met minder maïs. In landschappen met een divers landgebruik houden insecten als lieveheersbeestjes de populatie bladluizen klein. Maïs is geen goede leef- en verblijfplaats voor de insecten. De bladluis is in tien jaar tijd een belangrijke plaag geworden voor de sojateelt.
De onderzoekers rekenden door wat de afname van natuurlijke plaagonderdrukkers van bladluis betekent voor het pesticidengebruik. Mét de aanwezigheid van een natuurlijke plaagbestrijding wordt 30 procent van het sojaboonareaal met pesticiden bespoten. Zouden er geen natuurlijke vijanden zijn, dat zou dat oplopen tot 78 procent. Het effect van meer maïs in het landschap ligt op een toename tot 43 procent bespoten percelen.
De natuurlijke vijanden vertegenwoordigen in de plaagonderdrukking een waarde van 33 dollar per hectare. De toename van het maïsareaal verminderde die waarde tot 25 dollar per hectare. De onderzoekers adviseren dan ook dat beleidsmakers bij de keuze voor biobrandstoffen de veranderingen in het functioneren van agro-ecosysteem op landschapsschaal meewegen.
Wopke van der Werf van de leerstoelgroep Gewas- en onkruidecologie is medeauteur van het artikel. ‘Voor het eerst is het ecologische effect van landschap nu uitgedrukt in economische waarde’, vertelt hij. De effecten voor de sojaboeren lopen sterk uiteen. ‘Een gangbare akkerbouwer kan meer gaan spuiten als er minder lieveheersbeestjes aanwezig zijn, maar voor de biologische teler is natuurlijke plaagonderdrukking veel belangrijker. Deze is honderden dollars per hectare waard.’ Hij hoopt dat het onderzoek een extra argument is om de grootschalige maïsproductie voor bio-ethanol in de VS ter discussie te stellen.’