Nieuws - 1 januari 1970

Luie medestudent verpest probleemgericht onderwijs

Studenten ergeren zich aan luie groepsgenoten bij het probleemgericht onderwijs (PGO) waarbij studenten moeten samenwerken. Daarnaast zijn ze niet tevreden over de kwaliteit van hun eigen groepswerk en weten ze vaak niet wat ze moeten leren van het groepsonderwijs. Docenten zijn minder negatief.

Dat blijkt uit een enquête van Progressieve Studenten Fraktie (PSF) onder 446 studenten, ongeveer tien procent van de totale studentenpopulatie, en 40 docenten.
Een meerderheid van 57 procent van de studenten blijkt over het algemeen niet tevreden over de houding van de medestudenten. Slechts 3 procent kaart eventueel wangedrag gemakkelijk aan bij begeleiders. ,,Een zwak punt in de Wageningen Aanpak is dat het eruit wippen van aartsluie personen niet tot de aan te leren groepswerkvaardigheden behoort, hoewel dit de kwaliteit van het PGO-onderwijs zeker zal kunnen verbeteren'', zo meldde een geënquêteerde student. Een individuele beoordeling en kleinere groepen zouden er volgens de toekomstige ingenieurs voor kunnen zorgen dat de zogenaamde ‘meelifters’ geen kans krijgen.
Er is een verschil in perceptie tussen docenten en studenten over de kwaliteit van het groepswerk. Slechts 15 procent van de studenten levert naar eigen zeggen meestal een weloverwogen voor iedereen te begrijpen groepswerkstuk in, 43 procent ziet het werkstuk als plakwerk. Docenten zijn beduidend enthousiaster over de kwaliteit. Een meerderheid van 54 procent vindt het eindresultaat samenhangend. Slechts tien procent vindt het meestal plakwerk.
Tien procent van de studenten heeft wel eens een onvoldoende gehaald voor een PGO-vak, terwijl 23 procent denkt dat hij die wel verdiend zou hebben.
Voor 61 procent van de studenten is bij PGO-vakken vaak niet duidelijk wat je na afloop moet weten. Uit nadere analyse van de PSF blijkt dat als de leerdoelen duidelijk zijn, studenten veel gemotiveerder zijn dan als de leerdoelen onduidelijk zijn. De PSF gaat de bevindingen onder andere bespreken met de raad van bestuur. | G.v.H.