Nieuws - 1 november 2007

Luid de klok binnenskamers

Medewerkers die misstanden constateren binnen Wageningen UR, moeten dat eerst intern aan de orde stellen, bij hun baas of een vertrouwenspersoon.

Luisteren die niet, dan mag de klager naar de raad van bestuur. Geeft ook die geen thuis, dan is de raad van toezicht de laatste halte voordat de klager naar buiten mag stappen met zijn verhaal.
Dat is de kern van de nieuwe ‘klokkenluidersregeling’ die de raad van bestuur aan de medezeggenschapsraden heeft gestuurd. Het bestuur wil de klachten zoveel mogelijk intern behandelen, omdat publiciteit ‘grote risico’s’ met zich mee zou brengen voor de organisatie, en voor de betrokken werknemer.