Nieuws - 16 april 2015

Ludo Hellebrekers directeur van CVI

tekst:
Albert Sikkema

Ludo Hellebrekers wordt per 1 juni directeur van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van Wageningen UR. Hij gaat meer veterinair contractonderzoek binnenhalen in Lelystad en de One Health aanpak van Wageningen UR promoten.

<foto: Raad voor Dieraangelegenheden / William Hoogteyling>

Met de komst van Ludo Hellebrekers als CVI-directeur haalt Wageningen UR een ‘grote vis’ binnen. Hellebrekers, hoogleraar Veterinaire Anesthesiologie in Utrecht, was tot vorig jaar voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de branchevereniging van de dierenartsen. Hij is sinds 2006 lid van de Raad voor Dieraangelegenheden, die de overheid adviseert over dierenwelzijn en diergezondheid, en is voorzitter van de Centrale Commissie Dierproeven, die het inzetten van dierproeven in het wetenschappelijk onderzoek beoordeelt en daarbij samenwerkt met de dierexperimentencommissies in onder meer Wageningen en Lelystad.

Hellebrekers (59 jaar) wordt directeur van het CVI en daarmee eindverantwoordelijk voor het instituut, met uitzondering van de programmering van wettelijke onderzoekstaken voor het ministerie van EZ. Voor die wettelijke taken op het gebied van besmettelijke dierziekten blijft de vorige directeur, Andre Bianchi, verantwoordelijk. Het ministerie van EZ, geadviseerd door bureau Berenschot, wilde die splitsing van wettelijke onderzoekstaken en contractonderzoek om eventuele belangenverstrengeling voorkomen. Door deze scheiding van bevoegdheden ontstaat meer ruimte voor het CVI om zich als toegepast onderzoeksinstituut in de markt te positioneren, stelt het instituut.

De nieuwe directeur gaat daarbij inzetten op het concept One Health, het koppelen van humane en veterinaire gezondheid in nieuwe grensoverschrijdende onderzoeksprojecten.  One Health is een van de speerpunten in het nieuwe strategisch plan van Wageningen UR.  Hellebrekers hield vorig jaar al een pleidooi voor de One Health-benadering in het groene onderwijs voor het lectoraat Welzijn van Dieren van hogeschool VHL. Hij pleitte voor een strategie om interdisciplinaire samenwerking en communicatie uit te breiden naar alle facetten van gezondheidszorg voor mensen, dieren en het milieu.