Nieuws - 4 april 2018

Luchtwassers vangen weinig stank weg bij varkensstallen

tekst:
Albert Sikkema

De combiluchtwassers bij varkensbedrijven, die zowel stank als ammoniak moeten wegvangen, presteren veel minder goed dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research.

De combiluchtwassers halen niet 81 procent van de geurstoffen uit de stallucht, zoals eerder gedacht, maar slechts 40 procent. Bovendien halen de luchtwassers niet 85 procent van de ammoniak uit de lucht, maar slechts 59 procent.

Dit heeft gevolgen voor de wetgeving, stelt de staatssecretaris voor milieu, Stientje van Veldhoven. De overheid wil stallen met deze luchtwassers een veel hogere geur- en ammoniakemissie toekennen. Als gevolg moeten varkenshouders meer maatregelen nemen om stank en ammoniak te verminderen. Er staan 2400 luchtwassers bij varkenshouders in Limburg, Brabant en Gelderland.

Meting
De onderzoekers van Livestock Research brachten onaangekondigd een bezoek aan 48 varkensbedrijven en voerden een geur- en ammoniakmeting uit bij 16 chemische luchtwassers, 3 biologische wassers en 29 combi-luchtwassers. Hieruit bleek dat de rendementen van de chemische en biologische wassers dicht bij de waarden liggen die in de regelgeving worden gehanteerd. Maar de combi-luchtwassers waren in praktijk veel minder effectief dan op papier. Dit heeft veel effect, want zo’n 45 procent van de gebruikte luchtwassers in Nederland zijn combiwassers.

Waterwasser
De meeste combi-wassers bestaan uit een waterwasser gevolgd door een biologisch deel, waarbij een deel van de ammoniak en geur door bacteriën wordt weggevangen. Daarnaast bestaan er combi-wassers waarbij een chemische wasstap ammoniak afvangt met behulp van zwavelzuur.

Onderhoud
Wageningen Livestock Research geeft drie mogelijke verklaringen waarom de combiwassers in praktijk twee keer zo weinig geurstoffen uit de lucht halen dan volgens de normen. Ten eerste zijn de normen gebaseerd op Duits onderzoek met geurlaboratoria die een andere meetmethodiek hanteren dan het Nederlandse laboratorium. Bovendien zijn de combiwassers in Duitsland destijds getest onder andere omstandigheden. Tot slot kan het rendement van de wassers in praktijk zijn gedaald door slecht onderhoud, aldus de onderzoekers.

Lees ook: