Nieuws - 1 januari 1970

Luchtfoto’s gras geven geheimen wildebeest prijs

Als het aan promovendus dr Onisimo Utanga ligt, zullen er frequent vluchten met kleine vliegtuigjes georganiseerd worden over de savannes in zuidelijk Afrika. Niet om plaatjes te schieten van de wildebeesten, zebra's en antilopen. Het gaat om het gras onder hun poten.

Parkmanagers in Zuid-Afrika en Tanzania willen graag weten hoe het met de kwaliteit van het gras gesteld is in de savannes, om meer inzicht te krijgen in de massale migratie van grazers, en die zo mogelijk in goede banen te leiden. Tot nu toe is het bemonsteren van gras de gebruikte methode. Utanga bewijst met zijn onderzoek dat opnames met spectrometers vanuit een vliegtuig een goed alternatief zijn voor de tijdrovende meetcampagnes op de grond.
In het Kruger Nationaal Park in Zuid-Afrika voerde de ecoloog observaties uit met een spectrometer golflengten van infrarood tot ultraviolet meet. Hiermee bleken de gehaltes stikstof en potassium in gras goed te bepalen. Eerdere studies hebben aangetoond dat grassen rijk aan stikstof en fosfor een belangrijke rol spelen in het migratiepatroon van wildebeesten. Potassiumtekort leidt bij diverse grazers tot verzwakking van spieren, hart en luchtwegen. | H.B.