Nieuws - 16 maart 2011

Lucht geklaard bij VHL

De VHL-directie en MR gaan weer overleggen. Het vertrouwen in de algemeen directeur is echter niet hersteldDe medezeggenschapsraad van VHL gaat het overleg hervatten met Ellen Marks, de algemeen directeur waar ze eind januari het vertrouwen in opzegde. Dat is de uitkomst van een bijeenkomst op 4 maart van de voorzitter van het college van bestuur, Aalt Dijkhuizen, de VHL-directie en leden van de gezamenlijke medezeggenschap van de hogeschool.
Het college van bestuur liet weten de ingeslagen koers met Marks te willen voortzetten. Met het voorstel om voortaan met directeur
bedrijfsvoering Rien Komen of collegevoorzitter Dijkhuizen te overleggen, kreeg de medezeggenschapsraad nul op het rekest. De raad erkent dat ze geen formele
bevoegdheid heeft om uitspraken te doen over het functioneren van directieleden.
Niets opgeschoten
'We treden weer in overleg met de algemeen directeur, maar met de kanttekening dat we daartoe gedwongen worden', aldus medezeggenschapsvoorzitter Hans Bezuijen. 'Het alternatief is om via de geschillencommissie of de burgerrechter ons gelijk te halen. Maar dat kost veel tijd en energie en levert mogelijk imagoschade op, terwijl de uitkomst onzeker is.'
De afgelopen drie maanden lag het reguliere medezeggenschapsoverleg stil. Zowel het college van bestuur als de medezeggenschapsraad willen nu haast maken om onder meer de reorganisatieplannen bij een aantal afdelingen en het strategisch plan te bespreken.
De personeelsvertegenwoordiging is niets opgeschoten met het opzeggen van het vertrouwen in Marks, geeft Bezuijen toe. 'Maar dat is geen reden om het niet te doen,' zegt Bezuijen. De komende maanden houdt de medezeggenschapsraad de vinger aan de pols. 'Als het functioneren van de algemeen directeur niet verbetert, zullen we opnieuw een signaal afgeven.'