Nieuws - 1 januari 1970

Lous Schledler-van Mierlo, scheidend webmaster Wageningen UR

Lous Schledler-van Mierlo, scheidend webmaster Wageningen UR

Lous Schledler-van Mierlo, scheidend webmaster Wageningen UR


,,Toen werd ik door een nieuwe versie van de tekstverwerker ingehaald’’

Lous Schedler maakte de hele ontwikkeling van de computer mee. Vanaf het
prille begin. Ze schreef handleidingen voor het tekstverwerkingsprogramma
WordPerfect (WP 5.0 en WP 5.1), die ze 'handreikingen' noemde. Het tweede
boek werd drie maal herdrukt en lag bij boekhandel Kniphorst op de
schappen. Daarna schreef ze handreiking nummer drie, voor Windows. En heel
verrassend: ze organiseerde schilderijententoonstellingen in het
Computechnion.

,,Die handboeken heb ik heel praktisch ingedeeld. Je kijkt achterin en ziet
meteen wat je nodig hebt. Het kostte me een paar maanden, vooral in de
avonduren. Ik tekende de 'plaatjes' er met de hand in. Maar toen gingen
'ze' WP heel snel vernieuwen en veranderden de balk, zodat de 'plaatjes',
die ik met zoveel moeite had gemaakt, er niet meer op gingen. Ik werd door
een nieuwe versie ingehaald! Het klinkt misschien wat dramatisch, maar er
lag nog een hele stapel boeken, dat was wel erg jammer. Al die energie! En
ook het verwachtingspatroon van de mensen waarvoor ik het deed. Dat laatste
boek (Windows) heb ik bij I&D (Informatisering en Datacommunicatie)
geschreven,'' zegt Lous Schedler.
Sinds 1 februari is ze met de vut, na 23 jaar bij de universiteit te hebben
gewerkt. Aanvankelijk was ze onderwijzeres, maar de kwaliteit van haar stem
liet het afweten, dus moest ze iets anders bedenken.
,,Ik ging braaf leren typen. Later werd ik bij de LUW hoofd van de
typkamer, nog later directiesecretaresse. En daarna als webmaster
verantwoordelijk voor de centrale internetpagina’s van de universiteit.''
,,Ja, wat is een webmaster. Dat kan verschillende dingen inhouden.
Oorspronkelijk was ik vooral het centrale aanspreekpunt. Om een website in
de lucht te brengen heb je een 'account' op een server nodig. In het begin
gaf de afdeling Voorlichting zelf die accounts uit aan onderdelen van de
universiteit of studentenclubs. Nu hebben die veelal een surfer met eigen
toegang gecreëerd, zoals bijvoorbeeld Zodiac en de Leeuwenborch.''
Als de huisstijl van Wageningen UR verandert heeft dit ook consequents voor
de opmaak van alle internetpagina’s. De webmaster speelt een centrale rol
in het begeleiden van zulke huisstijlaanpassingen.
,,Dat deed ik niet in m'n uppie, hoor, dat gebeurde in samenwerking met
techniek en ontwerpers. Het ontwerp is heel creatief werk. In het begin
waren de machines veel te traag, stonden na tien minuten al hijgend aan de
kant en dan was de homepage nog niet eens te zien! Ik heb toen het ontwerp
versimpeld, zodat de machines het aankonden. Het intranet voor Wageningen
UR heb ik ook ontworpen, en nog een aantal 'site-jes'. Verder heb ik de
mensen die hiermee bezig waren, ondersteund. Als webmaster kreeg ik
telefoontjes van secretaresses die van hun baas opdracht kregen om het
onderhoud van hun afdelingswebsite er bij te doen. Soms raakten ze in
paniek! Ze wisten er te weinig van en kregen geen kans zich erin te
verdiepen. De cursussen die op het Jan Kopshuis gegeven werden, zijn er
helaas niet meer. Alles is veel ingewikkelder geworden. Je kunt het niet
zómaar!''
In haar vorige baan was Lous Schedler was ook uitvoerend beheerder van het
Computechnion en had de zorg voor mensen en gebouw.
,,Ik was daar het aanspreekpunt voor de Huishoudelijke Dienst en de
portier. Het gebeurde wel eens dat ik zondags in het gebouw op de politie
zat te wachten vanwege een inbraak. Vaak erg koud; in het weekeinde gaat de
verwarming uit.''
In Schedler schuilt een grote interesse voor kunst. Samen met Hans van
Smaalen organiseerde ze in het Computechnion schilderijententoonstellingen.
Aanvankelijk van familieleden en vrienden van het personeel, die bij de
opening hun werk kwamen 'uitleggen'.
Later kwamen er ook kunstvoorwerpen van mensen buiten Wageningen. ,,Ze
kwamen zich gewoon aanmelden!'' zegt Schedler trots. ,,Er hingen soms wel
vijftig schilderijen. Door het hele gebouw: in de gangen, in de
collegezaal. Af en toe kocht I&D wat aan. Lange tijd was er veel
belangstelling, maar na twee en dertig keer (zes tot acht keer per jaar)
zijn we er mee gestopt. Het kostte te veel tijd.''
Na elf februari, haar afscheid in café 't Gat, gaat ze haar leven een heel
andere wending geven. Ze doet verschillende opleidingen, die je van een op
het oog echt 'bèta-mens' niet direct zou verwachten: een beroepsopleiding
met Tarotkaarten en een Amerikaanse opleiding die 'One Brain' heet en tot
doel heeft de negatieve stress van de eigen gedragingen in bepaalde
situaties op te lossen. Aan het eind van dit jaar rondt ze de opleiding af.
Dan mag ze een bord aan de deur hangen met onder haar naam: 'stress-
therapeute.'

Lydia Wubbenhorst

Fotobijschrift:
Webmaster Lous Schedler:
,,In het begin waren de machines zo traag dat je zelfs na tien minuten de
homepage nog niet kon zien’’