Nieuws - 1 september 2014

Loting in 2017 afgeschaft

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau

Over drie jaar gaan opleidingen met een studentenmaximum zelf hun studenten selecteren. Niet alleen examencijfers tellen mee, maar ook motivatie en geschiktheid.

Voor Wageningen Universiteit heeft de maatregel geen gevolgen. Sinds dit jaar is er één opleiding, Voeding en gezondheid, met een maximum aantal studenten. Hiervoor geldt al een selectie en geen loting. Studenten worden geselecteerd op basis van hun eindcijfers in relevante vakken plus een motivatie- en kennistest.

Na het afschaffen van de loting zullen meer aspirant-studenten op de juiste plek terechtkomen, verwacht onderwijsminister Bussemaker. In haar plan mogen studenten bij twee fixusopleidingen aan de selectie meedoen, bijvoorbeeld psychologie in Groningen en Nijmegen. Alleen bij enkele zeer populaire opleidingen is dit niet toegestaan. Net als nu mogen studiekiezers drie maal proberen om toegelaten te worden bij een opleiding. Een gemiddelde van acht of hoger op je eindexamen vormt daarbij niet langer een garantie.

Scholieren die een fixusopleiding willen volgen, moeten zich straks al vóór 15 januari aanmelden. Die datum is vervroegd zodat afgewezenen zich nog voor 1 mei kunnen aanmelden bij een reguliere opleiding.

Afschaffing van de loting komt niet onverwacht. Sinds 2000 mogen fixusopleidingen de helft van hun studenten selecteren en sinds 2011 zelfs alle studenten – minus de studenten met een gemiddeld eindexamencijfer van acht of hoger. Lang niet alle fixusopleidingen maken gebruik van dat recht. Bij sommige populaire geneeskundeopleidingen wordt hardop getwijfeld aan het nut van decentrale selectie. En ook de Onderwijsraad waarschuwde begin dit jaar voor de geringe voorspellende waarde van de meeste selectiecriteria.

Opleidingen mogen een studentenstop instellen wanneer ze de toestroom niet meer aankunnen of als afgestudeerden de arbeidsmarkt dreigen te overspoelen. Steeds vaker blijken ook opleidingen zonder zulke problemen de maatregel aangrijpen om zwakke studenten te weren. Het aantal fixusopleidingen in het hbo verdubbelde in 2014 bijna.