Nieuws - 20 juli 2016

Loting bij fixusopleidingen in de ban

De allerlaatste loting is een feit. Vanaf volgend jaar gaan alle opleidingen met een numerus fixus een decentrale selectie toepassen.

Foto: Petra Siebelink

Deze zomer werd voor het laatst gewerkt met een loting. Minister van Onderwijs Jet Bussemaker bepaalde in 2014 dat de loting dit jaar wordt afgeschaft. Voor het collegejaar 2017/2018 moeten alle fixusopleidingen werken met een decentrale selectie. Ook moeten aanstaande studenten zich eerder aanmelden bij de fixusopleidingen, voor 15 januari 2017 moeten ze hun keuze ingediend hebben bij de universiteit.

De enige opleiding met een studentenmaximum op Wageningen UR (BSc Voeding en gezondheid) heeft al een decentrale selectie. Bij zo’n selectie kijkt een opleiding niet alleen naar de cijfers zoals bij een loting, maar ook naar motivatie, geschiktheid en kennis. Volgend jaar hebben ook de opleidingen Biotechnologie en Moleculaire levenswetenschappen een numerus fixus. Voor Voeding en gezondheid is een numerus fixus ingesteld van 150 studenten voor toelating tot de opleiding.