Nieuws - 6 december 2007

Loonsverlaging schoonmakers van de baan

De raad van bestuur wil voorkomen dat de schoonmakers van de universiteit er volgend jaar fors op achteruit gaan. De schoonmakers behouden daarom waarschijnlijk de toeslag die ze nu krijgen voor werk tussen zes en acht uur ’s avonds.

In de nieuwe cao voor de universiteit hebben de bonden met de vereniging van universiteiten VSNU afgesproken dat voor werk tussen zes en acht uur ’s avonds geen overwerktoeslag meer wordt betaald. Vooral schoonmakers zijn de dupe van dat plan. Zij werken met name in die uren, en zagen hun salaris met twintig procent dalen.
Vorige week stuurden ze daarom een protestbrief aan de raad van bestuur. Het bestuur heeft nu besloten dat de schoonmakers nog tien jaar recht houden op de toeslag. Voor schoonmakers die ouder zijn dan 55 kan de raad van bestuur dat zelf besluiten, volgens afspraken in de cao. Voor de groep die jonger is, moet de raad van bestuur eerst overleggen met de vakbonden.
Dick Verduin, lid van het OPWU namens vakbond VAWO, zegt dat het voorstel een hamerstuk wordt in de vergadering van 11 december. ‘Wij hebben al technisch overleg gehad met de raad van bestuur over het voorstel, en daar al gezegd dat wij erg blij zijn dat er gerepareerd wordt.’