Nieuws - 1 januari 1970

Loonbod universiteiten schokt vakbonden

Loonbod universiteiten schokt vakbonden

Loonbod universiteiten schokt vakbonden

De vakbonden hebben geschokt gereageerd op het loonbod van de universiteiten. Dat komt neer op een salarisverhoging van anderhalf procent en een eenmalige eindejaarsuitkering van een half procent. Volstrekt onvoldoende, vinden de bonden. De universitaire werkgevers stellen een ruimer bod in het vooruitzicht als de bonden akkoord gaan met het opheffen van de ambtenarenstatus. De bonden vinden het schrappen van de ambtenarenstatus veel te ver gaan

Tussen het loonbod van de universiteiten en de eis van de bonden ligt een flink gat. De bonden willen er in totaal 4,25 procent bij: 3,5 procent als loonsverhoging, de rest als structurele eindejaarsuitkering

De vereniging van universiteiten (VSNU), die optreedt namens de werkgevers, vindt het tijd worden voor een overstap van het publiekrecht naar het privaatrecht, waardoor het personeel niet langer de beschermde status van ambtenaar geniet. In ruil bieden de universiteiten scholing en een goede loopbaanbegeleiding. Dat levert een marktconforme cao op die hen in staat stelt universiteiten als flexibele bedrijven te runnen, menen de werkgevers. Maar juist die beoogde flexibiliteit maakt de bonden huiverig. De bonden zijn dan ook niet optimistisch over het vervolgoverleg.