Nieuws - 30 mei 2002

Lonen stijgen flink bij universiteiten

Lonen stijgen flink bij universiteiten

Een loonsverhoging van in totaal 5,85 procent is het belangrijkste onderdeel van de nieuwe cao voor universiteiten, die 28 mei werd afgesloten. De overeenkomst loopt tot september 2003.

Per 1 juni komt er een loonsverhoging van 2,25 procent, gevolgd door een verhoging van 1,6 procent per 1 april volgend jaar. Daarnaast komt er een structurele eindejaarsuitkering, die zich uiteindelijk moet ontwikkelen tot een dertiende maand.

De cao voorziet verder in een persoonlijk ontwikkelingsplan voor alle werknemers. Door scholing en loopbaanperspectief te bieden, hopen de universiteiten hun concurrentiepositie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Nu leggen zij het in de slag om jong wetenschappelijk talent nogal eens af tegen het bedrijfsleven.

Mede daardoor kampen de universiteiten met flinke vergrijzing. Tot 2008 gaat een kwart van het wetenschappelijk personeel met pensioen. Universiteitenvereniging VSNU en de vakbonden hebben daarom afgesproken een nieuw seniorenbeleid te ontwikkelen, dat ervoor moet zorgen dat personeel langer kan doorwerken.

In de nieuwe cao is afgesproken meer aan de lokale onderhandelaars over te laten. De bonden moeten voor de gedetailleerde invulling van de overeenkomst met individuele universiteiten om de tafel gaan zitten. | HOP